mobilna wersja strony
Logo firmy Pawłowski BHP p-poż. nie zostało wczytane. prosimy o in formację pod adresem biuro@pawlowskibhp.pl- dotyczy obrazka logo.jpg. Serdecznie dziękujemy.

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 06:00 do 18:00 (poniedziałek-piątek)

Telefon:

(+48)787-499-003

E-mail:

biuro@pawlowskibhp.pl

Adres głównej siedziby:

Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 94/27Usługi jednorazowe

Stała współpraca

Szkolenia BHP

Środowisko pracy

Warto wiedzieć

Oferty promocyjne

Nasz serwer

Obszar terytorialny

Kontakt


Nasz zespół:


Jesteśmy zgranym zespołem specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Nasze działania w ramach Pawłowski BHP p-poż. ukierunkowane są na prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków. Zapewniamy skuteczne rozwiązania, które usprawniają i przyśpieszają realizację świadczonych usług (bhp i p-poż.). W przypadku kontroli z chęcią zaprezentujemy Państwa firmę przedstawicielowi Inspekcji Pracy/Inspekcji Sanitarnej lub innych instytucji. Kierujemy się koncepcją S.M.A.R.T., która pozwala na skuteczne kontrolowanie jakości realizowanych zadań. Zachęcamy także do zapoznania się z naszymi referencjami.

Bezpieczeństwo i higiena pracy:


Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie Kodeks pracy, pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Stąd niezwykle ważne jest, aby osoby zajmujące się BHP posiadały odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę z tej dziedziny. Świadczymy usługi BHP w dwóch wariantach:

  • kompleksowa obsługa w ramach abonamentu,
  • usług jednorazowych.

Ochrona przeciwpożarowa:


Pożar jest niezwykle groźnym zjawiskiem. Choć nie trzeba nikomu mówić, jakie niesie ono niebezpieczeństwa, to warto zainwestować w działania zmierzające go minimalizowania ryzyka powstania pożaru lub minimalizowania konsekwencji, jakie może spowodować. Usługi p-poż. oferowane są podobnie jak BHP w dwóch wariantach:

  • kompleksowa obsługa w ramach abonamentu,
  • usług jednorazowych.
Obrazek o nazwie bhp.jpg nie został wyświetlony w sposób prawidłowy- prosimy o kontakt z naszym biurem poprzez adres e-mail: biuro@pawlowskibhp.pl.Szkolenia BHP

Szkolenia p-poż.

Dokumentacja BHP i p-poż.

Nadzór BHP i p-poż.

Wypadki

Realizujemy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej- szkolenia wstępne oraz okresowe. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy platformę szkoleniową, która spełnia wymagania prawne, a ponadto ułatwia zrealizowanie wybranego szkolenia- w dowolnym czasie i miejscu (wystarczy tylko dostęp do internetu). Nadmienić należy, że szkolenia zwolnione są z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług (Dz.U. Nr 226, poz. 1476) czytaj więcej.

Należy pamiętać, że prócz szkoleń BHP warto przeszkolić pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Obowiązek taki nałożony jest również na podstawie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia p-poż. realizowane są z wykorzystaniem naszej platformy lub osobiście- w części teoretycznej oraz praktycznej (na życzenie Klienta). W przypadku, kiedy opracowana została instrukcja bezpieczeństwa pożarowego: zakres szkolenia obejmuje informacje zawarte w tym dokumencie. Podobnie jak szkolenia BHP- szkolenia p-poż. również zwolnione są z podatku od towarów i usług (VAT), na podstawie tej samej podstawy prawnej czytaj więcej.

Nie tylko szkolenia są ważne dla przedsiębiorcy oraz pracownika, ale również wymagana prawem dokumentacja. Jest ona ważna nie tylko podczas samej kontroli realizowanej przez Inspekcję Pracy lub Inspekcję Sanitarną i inne instytucje, ale również w przypadku sporów z pracownikami. Dokumentacja ta może stanowić obronę dla pracodawcy lub regulować zagadnienia związane z organizacją pracy itp. Nasza firma specjalizuje się w wytworzeniu pełnej dokumentacji z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej. Za każdym razem dokładamy starań, aby była ona kompletna i zgodna z wymogami prawnymi oraz stosowanymi normami (co z resztą gwarantujemy) czytaj więcej.

Zgodnie z przepisami bhp, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia cyklicznych kontroli warunków bhp. Stąd zakres naszych usług obejmuje nadzór nad zapewnieniem odpowiednich warunków bhp i p-poż. w Państwa firmie. Po zrealizowanych czynnościach zawsze wystawiamy dokumentację pokontrolną, która w przypadku uzyskania zgody na wykonywanie zdjęć- poparta jest fotografią. Dodatkowo, w przypadku pytań lub wątpliwości- chętnie wyjaśnimy poszczególne kwestie oraz wskażemy podstawy prawne czytaj więcej.

Jeśli dojdzie do wypadku w firmie, w drodze do i z pracy, podczas delegacji itp., zapewnimy kompleksową obsługę w zakresie wytworzenia niezbędnej dokumentacji oraz doradzimy jak postępować dalej po zdarzeniu. Chociaż mamy nadzieję, że nasze usługi w tym zakresie nie będą Państwu potrzebne. Zgłoszenia wypadków można dokonywać 24 h na dobę pod numerem telefonu 787-499-003. Ponadto działania podejmowane przez naszą firmę ukierunkowane są na prewencję- tak, aby przynajmniej minimalizować ryzyko wystąpienia wypadku na terenie zakładu pracy- poprzez systematyczny nadzór nad warunkami BHP i p-poż. oraz informowaniu pracodawcy o niedociągnięciach czytaj więcej.

Facebook Polityka prywatności Rekrutacja
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Pawłowski BHP p-poż.
NIP: 8862940142
REGON: 380805516
Prezentacja firmy

UWAGA! Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że Państwa administratorem danych osobowych jest Pawłowski BHP p-poż.. Zbierane dane osobowe służą głównie celom statystycznym oraz w związku z zapewnieniem prawidłowego kontaktu pomiędzy naszą firmą, a Klientem. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy jak 12 miesięcy lub do czasu likwidacji działalności gospodarczej lub zgodnie z polityką prywatności lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na piśmie za pośrednictwem adresu e-mail podanego w treści strony. Ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym terminie oraz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Organu Nadzorującego. Danych osobowych nie przekazujemy innym podmiotom, bez wyrażonej na piśmie zgody Administratora danych osobowych oraz Użytkownika, z pominięciem przypadków określonych w przepisach prawa. Nie przekazujemy danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza UE. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych. Ponadto informujemy, że strona www wykorzystuje pliki cookies, które służą jedynie celom statystycznym. Odwiedzając naszą stronę www wyrażacie Państwo zgodę na zbieranie danych statystycznych z wykorzystaniem cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody- prosimy o zmianę ustawień przeglądarki urządzenia końcowego.