bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Cennik usług BHP


Szkolenia BHP
Inne usługi BHP
*Przy podpisaniu umowy o świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi bhp. W pozostałych przypadkach ceny ustalane są indywidualnie dla każdego klienta (z uwzględnieniem nakładu pracy).Cennik usług ppoż.


Szkolenia przeciwpożarowe
Inne usługi ppoż.
**Przy podpisaniu umowy o świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi ppoż.. W pozostałych przypadkach ceny ustalane są indywidualnie dla każdego klienta (z uwzględnieniem nakładu pracy).