bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Dokumentacja bhp i ppoż.


W treści strony omówię najbardziej podstawowe dokumenty, które powinny być opracowane dla Państwa firmy. Przedstawię również wzory dokumentacji. W przypadku pytań w zakresie przekazania wzoru dokumentu w wersji edytowalnej, zapraszam do kontaktu.
Warto pamiętać jednak, że większość firmowych dokumentów BHP powinna być dopasowana do aktualnych warunków pracy, które występują w Państwa firmie. Stąd nie polecam stosowania wzorca bez jego odpowiedniej modyfikacji. Jest to dość powszechny błąd, który wynika być może z braku znajomości zagadnień bhp oraz ochrony przeciwpożarowej przez zainteresowaną stronę. Najgorszym rozwiązaniem jest pobranie treści z internetu i "puszczenie na drukarkę".Zapraszam Państwa w przyszłości do ponownego odwiedzenia niniejszej strony.