Strona główna
Coś nie wyszło z obrazkiem- szkolenia bhp opole, bhp opole. Zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@pawlowskibhp.pl

Nadzór nad warunkami BHP


Obowiązek zapewnienia systematycznych kontroli stanu bhp

Zgodnie z "ogólnymi przepisami BHP" pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

Dlatego też zachęcamy Pracodawców do skorzystania z naszych usług związanych z zapewnieniem systematycznych kontroli stanu BHP w Państwa firmie. Kontrola ta realizowana jest w umówionym terminie i po jej zakończeniu zawsze przekazujemy dokumentację pokontrolną.
Kontrole wewnętrzne stanu BHP stanowią drogowskaz dla pracodawcy, który ułatwia podejmowanie skutecznych i precyzyjnych działań w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Audyt BHP

Audyt bhp jest pomocny w przypadku oceny stanu faktycznego spełnienia wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na życzenie klienta z chęcią przeprowadzimy audyt pełny oraz tematyczny- w zależności od preferencji klienta więcej.

Coś nie wyszło z obrazkiem- e-learning, szkolenia BHP. Zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@pawlowskibhp.pl

Usługi jednorazowe

Stała współpraca

Szkolenia BHP

Badania środowiska pracy

Warto wiedzieć

Obszar terytorialny działalności

Kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Pawłowski BHP P-poż.
NIP: 8862940142
REGON: 380805516