bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Odpowiednie oznakowanie obiektu budowlanego w znaki bhp i ppoż.


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Oferujemy kompletne oznakowanie obiektów budowlanych w wymagane znaki ewakuacyjne, znaki ochrony przeciwpożarowej oraz BHP.
W pierwszej kolejności, na podstawie planów obiektu budowlanego wyznaczane są miejsca, które należy oznakować poszczególnymi znakami. W następnej kolejności umieszczane są znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe i BHP. Później prowadzona jest kontrola oznakowania obiektu budowlanego. Zawsze stosujemy znaki, które pochodzą z aktualnych norm.

Obiekty budowlane powinny być oznakowane znakami:

  • ewakuacyjnymi,
  • z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • bhp,
  • znaki specjalne,
  • instrukcje bhp, stanowiskowe bhp oraz instrukcje ppoż.,
  • w niektórych przypadkach należy umieścić plany obiektu budowlanego.