Strona główna
Coś nie wyszło z obrazkiem- szkolenia bhp opole, bhp opole. Zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@pawlowskibhp.pl

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego


Szkolenie to kierowane jest dla

pracowników zatrudnionych w Państwa firmie, a w szczególności dla pracowników wyznaczonych do działań związanych z zwalczaniem pożarów oraz ewakuacją zgodnie z KP. Szkolenia odbywają się w formie instruktażu (osobiście) lub z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych na naszej platformie szkoleniowej. Część praktyczna zawsze realizowana jest osobiscie, z wykorzystaniem przeciwpożarowego wyposażenia (w celu nabycia umiejętności posługiwania się tym sprzętem). Posiadamy własny sprzęt, który zapewniamy w cenie szkolenia. Ceny szkolenia ppoż. ustalamy inwidualnie, na podstawie ilości osób odbywających szkolenie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając właściwą ochronę przeciwpożarową jest obowiązany do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Warto pamiętać

Jeśli posiadają Państwo Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, szkolenia p-poż. zawsze powinny odpowiadać wymaganiom wskazanym w tej instrukcji. Dlatego, przed przystąpieniem do szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego zawsze prosimy o udostępnienie tego dokumentu.

Więcej o szkoleniach ppoż. można przeczytać tutaj.

Coś nie wyszło z obrazkiem- e-learning, szkolenia BHP. Zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@pawlowskibhp.pl

Usługi jednorazowe

Stała współpraca

Szkolenia BHP

Badania środowiska pracy

Warto wiedzieć

Obszar terytorialny działalności

Kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Pawłowski BHP P-poż.
NIP: 8862940142
REGON: 380805516