bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Tabela przydziału odzieży roboczej i środków ochrony


dobor srodkow ochrony Pawłowski BHP ppoż.

W każdej firmie, kiedy jest to niezbędne, pracodawca zobowiązany jest do wydawania środków ochrony i ubrania oraz obuwia roboczego. Zgodnie z wymogami prawnymi należy opracować zasady wydawania tych przedmiotów oraz wskazać prace, na których powinny one być użytkowane. Chętnie pomogę w dobraniu odpowiednich środków ochrony oraz opracuję stosowną dokumentację. Warto pamiętać, że istnieją opracowane wytyczne dla rodzajów środków ochrony względem zagrożeń, które występują w procesach pracy.

Dokumentacja ta jest szczegółowo weryfikowana przez pracowników Inspekcji Sanitarnej podczas kontroli (choć nie tylko przez PIS). Ponadto istotnym aspektem jest to, że w przypadku wydawania odzieży roboczej i środków ochrony pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia ich prania i konserwacji.

Ceny ustalane są indywidualnie, zależnie od poniesionego nakładu pracy.