bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

IBWR - Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót Budowlanych


Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (IBWR) Pawłowski BHP ppoż.

Obowiązek sporządzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót Budowlanych wynika z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Z całą pewnością instrukcja ta ma na celu podejmowanie działań związanych z zapobieganiem zagrożeniom, które występują podczas prowadzenia robót budowlanych. Obowiązek sporządzenia IBWR właściwie spoczywa na kierowniku robót budowlanych lub pracodawcy, niemniej jednak mogą oni powierzyć sporządzenie instrukcji osobie, która posiada stosowne kompetencje.

Kiedy należy sporządzić instrukcję? Z całą pewnością przed rozpoczęciem robót budowlanych. Pamiętać również należy, że z dokumentem tym należy zapoznać pracowników, a także dokument ten powinien odpowiadać rodzajowi prowadzonych prac.

Z całą pewnością, w przypadku wypadku, który będzie miał miejsce podczas pracy oraz w przypadku innych kontroli organizowanych przez pracowników Inspekcji Pracy, dokument ten będzie wnikliwie kontrolowany. I nie tylko to jest powodem, dlaczego do naszej dokumentacji dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jej odpowiednią jakość.

Więcej o Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót budowlanych można przeczytać tutaj. Ceny ustalane są indywidualnie, w zależności od nakładu pracy.