bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Instrukcje BHP


instrukcje bhp Pawłowski BHP ppoż.

W każdej firmie niezbędnym elementem są instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Określają one najważniejsze zasady postępowania w celu zminimalizowania ryzyka wypadku. Pamiętać należy, że instrukcje te są obowiązkowe w każdym zakładzie pracy, co uregulowane zostało nie tylko w Ustawie Kodeks pracy. Z chęcią opracuję dla Państwa instrukcje bhp w zakresie:  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Warto pamiętać, że z treścią instrukcji bhp należy pracowników zapoznać, a sama praca powinna być realizowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w tych instrukcjach. Posiadam bogatą bazę standardowych instrukcji bhp (mojego autorstwa), niemniej jednak zachęcam, aby wszystkie instrukcje były zindywidualizowane zgodnie z potrzebami danego zakładu pracy.