bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Zapowiedziana kontrola Inspekcji Pracy lub Inspekcji Sanitarnej?


Kontrola PIP Pawłowski BHP ppoż.

Znasz już termin, kiedy Twój zakład pracy będzie kontrolowany? Nie przejmuj się. Pomogę. Usługa związana jest z kompletnym przygotowaniem firmy do kontroli organizowanej przez PIP lub PIS i obejmuje:

 • pierwszy krok obejmuje dokonanie kompletnego audytu. To pozwoli na określenie jakie wymagania nie są spełnione w Twojej firmie.
 • drugi krok związany jest z określeniem co należy zrobić oraz jest to czas kiedy opracuję niezbędną dokumentację bhp i p-poż..
 • trzeci krok obejmuje asystowanie podczas realizowanej kontroli oraz współpracę z osobą kontrolującą zakład pracy w celu poprawnego zaprezentowania Państwa firmy.

  • Pracodawco, pamiętaj!
   Przygotowanie firmy do kontroli wymaga czasu. Stąd warto, aby obowiązki nałożone przez Ustawodawcę były realizowane systematycznie. Niemniej jednak dołożę wszelkich starań, aby jej przebieg był pomyślny i mam w tym zakresie pewne sukcesy.

   Cena usługi ustalana jest indywidualnie.