bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Ocena zagrożenia wybuchem


ocena zagrożenia wybuchem Pawłowski BHP ppoż.

W przypadku, kiedy w Państwa firmie prowadzone są procesy, których wynikiem jest powstanie atmosfer wybuchowych lub możliwość ich powstania z całą pewnością należy dokonać oceny zagrożenia wybuchem.

Oceny takie realizuje się dla obiektów, pomieszczeń w tych obiektach oraz terenach przyległych, w których istnieje możliwość lub powstają atmosfery wybuchowe. Przygotowana ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon. Ponadto do każdego dokumentu dostarczona jest dokumentacja graficzna, która zawiera plany sytuacyjne.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie.