bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przeglądy stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych


przeglądy drzwi przeciwpożarowych Pawłowski BHP ppoż.

Nie tylko gaśnice oraz hydranty powinny być kontrolowane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ustawodawcę. Wymóg ten również dotyczy elementów oddzielenia przeciwpożarowego jakim są drzwi przeciwpożarowe. Drzwi te zainstalowane zostały po to, ażeby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się ognia oraz dać czas użytkownikom obiektu na ewakuację. Stąd ważne jest, aby były one utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Drzwi przeciwpożarowe powinny być kontrolowane nie rzadziej niż raz w roku, podobnie jak pozostałe wyposażenie przeciwpożarowe.

Przegląd drzwi przeciwpożarowych potwierdzony zostaje w przekazanym protokole pokontrolnym, w którym przedstawione będą wszystkie niezbędne informacje.

Jeśli chcesz zapoznać się z informacjami nt. przeglądów wyposażenia ppoż., zapraszam tutaj.