bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przeglądy stanu technicznego gaśnic (legalizacja gaśnic)


legalizacja gaśnic Pawłowski BHP ppoż.

Zajmuję się profesjonalnymi przeglądami gaśnic wszystkich typów. Warto pamiętać, że gaśnice powinny być kontrolowane nie rzadziej niż raz w roku, w celu stwierdzenia czy są one sprawne technicznie i będą one użyteczne w przypadku powstania pożaru. Jest to niezwykle ważne, bo chyba nikt nie chce użyć gaśnicy, która nie jest sprawna przypadku, kiedy będzie potrzebna.

Przeglądy stanu technicznego gaśnic realizuję w siedzibie klienta, a każda kontrola potwierdzona zostaje poprzez umieszczenie tzw. kontrolki na gaśnicy oraz protokołem, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje.

W przypadku stwierdzenia niesprawności gaśnicy, z chęcią pomogę w jej wymianie lub skierowaniu do naprawy. Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość kontrolowanych gaśnic.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami nt. przeglądów wyposażenia ppoż., zapraszam tutaj.