bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przeglądy hydrantów (legalizacja hydrantów) czasem inaczej nazywane badaniem hydrantów


legalizacja gaśnic Pawłowski BHP ppoż.

Ważnym aspektem w każdej firmie, jeśli w jej obrębie zainstalowane są hydranty wewnątrz budynku lub w obrębie terenu zewnętrznego firmy, jest coroczne ich kontrolowanie pod kątem właściwego ciśnienia oraz niezbędnej wydajności. Z całą pewnością instalacja ta wpływa na poziom bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób, w tym także mogą ograniczyć straty w mieniu jeśli są sprawne w przypadku wystąpienia pożaru. Prócz samego hydrantu należy dokonać próby ciśnieniowej węży hydrantowych nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Po każdej kontroli, zlecającemu przekazywany jest protokół pokontrolny, w którym określone zostaną wszystkie niezbędne informacje, a na samym urządzeniu przeciwpożarowym umieszczona zostanie tzw. kontrolka, która również będzie stanowić potwierdzenie dokonania kontroli.

Pamiętać należy, że brak dokumentu stwierdzającego terminowe przeprowadzenie corocznych kontroli hydrantów oraz próby ciśnieniowej węży może stanowić podstawę do nałożenia grzywny w przypadku realizowanych czynności kontrolnych przez Państwową Straż Pożarną oraz może utrudnić uzyskanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

W przypadku pytań odnośnie oferty dla Państwa firmy- zapraszam do kontaktu. Zapraszam również do zapoznania się z informacjami nt. przeglądów wyposażenia ppoż., tutaj. Cena usługi ustalana indywidualnie.