bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia bhp)


szkolenia bhp sosnowiec Pawłowski BHP ppoż.

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zobowiązany jest również do zorganizowania szkoleń bhp wstępnych oraz okresowych, podczas których omówione zostaną zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy. Warto nadmienić, że w przypadku nieodbycia szkolenia bhp przez pracownika, pracodawca może ponieść surowe konsekwencje, gdyż ponosi pełną odpowiedzialność za niezrealizowanie tego podstawowego obowiązku (np.: w przypadku wypadku). Odpowiedzialność ta wynika z art. 237 [3] Ustawy Kodeks pracy:

[...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.Prowadzimy szkolenia:


  • szkolenia bhp wstępne i okresowe, dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach robotniczych oraz adm.-biurowych i innych; służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla uczniów i praktykantów.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane są w tradycyjnej formie oraz z wykorzystaniem autorskiej platformy szkoleniowej (szkolenia bhp on-line, odnośnik do szczegółowych informacji znajduje się po lewej stronie).

Jeśli chcesz dowiedzieć się dlaczego warto realizować szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapraszam tutaj. Przedstawiam również plik pdf, gdzie wskazane zostały terminy szkoleń bhp okresowych, klik.

Warto pamiętać, że każde szkolenie bhp...


należy realizować na podstawie przygotowanych programów szkolenia. Program taki powinien być zapewniony przez organizatora szkolenia. Program szkolenia bhp powinien być dostosowany do grupy szkoleniowej oraz warunków pracy w danej firmie (czyli powinien być zindywidualizowany)- np.: rodzaju stosowanych środków chemicznych itp. Jest to również dokumentacja, która podlega kontroli przez Inspekcję Sanitarną oraz Inspekcję Pracy i może zostać zakwestionowana.

Oferujemy kompleksowe opracowanie wszystkich programów szkoleń BHP w Państwa firmie lub wybranych programów szkolenia (dla poszczególnych grup szkoleniowych) od szkoleń wstępnych po szkolenia okresowe, włączając w to instruktaż stanowiskowy.Nie zwlekaj! zapisz się lub ustal datę szkolenia Twoich pracowników już dziś!