bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia bhp)


szkolenia bhp sosnowiec Pawłowski BHP ppoż.

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zobowiązany jest również do zorganizowania szkoleń bhp wstępnych oraz okresowych, podczas których omówione zostaną zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy. Warto nadmienić, że w przypadku nieodbycia szkolenia bhp przez pracownika, pracodawca może ponieść surowe konsekwencje, gdyż ponosi pełną odpowiedzialność za niezrealizowanie tego podstawowego obowiązku (np.: w przypadku wypadku). Odpowiedzialność ta wynika z art. 237 [3] Ustawy Kodeks pracy:

[...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.Prowadzę szkolenia:


  • szkolenia bhp wstępne i okresowe, dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach robotniczych oraz adm-biurowych i innych, służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla uczniów i praktykantów.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane są w tradycyjnej formie oraz z wykorzystaniem autorskiej platformy szkoleniowej (szkolenia bhp on-line, odnośnik do szczegółowych informacji znajduje się po lewej stronie).

Jeśli chcesz dowiedzieć się dlaczego warto realizować szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapraszam tutaj. Przedstawiam również plik pdf, gdzie wskazane zostały terminy szkoleń bhp okresowych, klik. Nie zwlekaj! zapisz się lub ustal datę szkolenia Twoich pracowników już dziś!