bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Wydatek energetyczny


Oszacowanie wydatku energetycznego; zgodnie z art. 232 Ustawy Kodeks pracy, pracodawca zobowiązany jest do wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.
W rozporządzeniu (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279), wydanym na podstawie niniejszego wymogu, doprecyzowano kiedy posiłki profilaktyczne powinny zostać wydane. Stąd oferuję wykonanie oszacowania wydatku energetycznego dla poszczególnych pozycji zawodowych. Wydatek energetyczny szacuję wykorzystując metodę chronometrażowo-tabelaryczną Lehmanna.

Na życzenie, możliwe jest również zorganizowanie szacowania wydatku energetycznego na podstawie innych dostępnych metod. Termin realizacji określenia wydatku energetycznego ustalany jest wraz z klientem. Na zakończenie usługi przekazuję pełną, niezbędną dokumentacją wraz z określeniem obowiązku lub jego braku dla poszczególnych pozycji zawodowych w zakresie wydawania posiłków.