Strona główna
Coś nie wyszło z obrazkiem- zapraszamy do kontaktu e-mail: biuro@pawlowskibhp.pl i zgłoszenie problemu z grafiką strony- Pawłowski BHP p-poż., szkolenia bhp opole

Zapraszamy wszystkich do działu aktualności oraz działu, w którym prezentowane są artykuły BHP i p-poż..

Bezpieczeństwo i higiena pracy- odpowiedzialnośćBhp nie powinno być jednorazowym wykonaniem zestawu dokumentów, które są zgodne z wymaganiami prawnymi. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie powinna być procesem ciągłej kontroli nad warunkami pracy. Proces ten powinien być również elastyczny- dostosowujący się do aktualnych warunków oraz zmienianych z czasem wymogów prawnych.
Pracodawca, który nie spełnia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ryzykuje karą pieniężną zgodnie z Ustawą Kodeks pracy (do 30 tysięcy złotych) oraz konsekwencjami wynikającymi z innych aktów prawnych:

  • Ustawa Kodeks karny art. 220 § 1 kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

  • niedopełniając wymogi BHP, pracodawca naraża się na poniesienie konsekwencji w zakresie wypłacania renty, pokrycia kosztów leczenia oraz przygotowania osoby do wykonywania innego zawodu (art. 444 §1-3 Ustawa Kodeks cywilny).

Aktualności- coś nie wyszło z obrazkiem- zapraszamy do kontaktu e-mail: biuro@pawlowskibhp.pl i zgłoszenie problemu z grafiką strony- warto wiedzieć, Pawłowski BHP p-poż., bhp opole

Przydatne materiały o BHP oraz ochronie przeciwpożarowej

Opracowane przez podmioty zewnętrzne:


zobacz

Opracowane przez podmioty zewnętrzne:


zobacz

Usługi jednorazowe

Stała współpraca

Szkolenia BHP

Badania środowiska pracy

Obszar terytorialny działalności

Kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Pawłowski BHP P-poż.
NIP: 8862940142
REGON: 380805516