bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Współpracujmy!


Współpraca opłaca się wszystkim. Stąd w przypadku zainteresowania moją osobą z chęcią pomogę w wypełnieniu obowiązków nałożonych przez Ustawodawcę na podstawie:Obsługa firm


Podejmuję się zadań stałych oraz jednorazowych. Rozwiązanie to pozwala na zapewnienie systematycznych działań w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej tam gdzie to jest niezbędne oraz w przypadku pozostałych firm- na uelastycznienie ich obsługi.

Stała obsługa bhp firm nie jest związana tylko z zapewnieniem systematycznych szkoleń bhp pracowników, ale wiąże się z zapewnieniem pełnego doradztwa w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej oraz dostarczeniu niezbędnych rozwiązań z punktu widzenia bezpiecznych warunków pracy.
Ponadto zajmuję się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, pomogę w przypadku zapowiedzianej kontroli Inspekcji Pracy oraz pozostałych instytucji. Więcej na ten temat można odnaleźć w panelu nawigacyjnym strony (lewa część ekranu).

Co zyska Twoja firma?