bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Aktualności


W dziale aktualności publikowane będą najnowsze informacje BHP oraz związane z ochroną przeciwpożarową. W dziale tym przedstawiać będę również publikacje, które udostępnione zostały przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz inne.Data: 04.04.2019r.
Targi BHP; kilka słów na zakończenie
W dniach 2-4 kwietnia w Katowicach odbyły się targi bhp. Były one świetną okazją, aby zapoznać się z nowościami i osiągnięciami firm z branży BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Z całą pewnością podczas targów wiele firm nawiązało kontakt z potencjalnymi partnerami oraz klientami. Zakres tematyczny targów obejmował ochronę zbiorową i indywidualną pracowników, odzież i obuwie robocze/ochronne, środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, kontrola czasu pracy, sprzęt i środki utrzymania czystości, oznakowanie i instrukcje bhp/ppoż. itp.. Na targach byłem i gorąco zachęcam do zwiedzania następnych- NAPRAWDĘ WARTO!!!.

Data: 27.03.2019r.
Zmiany w dokumentacji bhp
Odkąd w Polce obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), wiadomym było, że wiele dokumentów nie spełnia wymagań przedmiotowego rozporządzenia. Stąd zmianom olegnie wzór protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku- w uzasadnieniu stwierdzono, że obowiązujące rozporządzenie z 16 września 2004 roku wymaga zmiany, w celu deregulacji obowiązku stosowania pieczeci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Ponadto celem zmiany przepisów jest wskazany wyżej minimalizm liczby przetwarzanych danych. Jakie zmiany?- usunięcie obowiązku stosowania pieczeci pracodawcy, numeru identyfikacji REGON i NIP osoby poszkodowanej, miejsca urodzenia oraz imienia ojca osoby poszkodowanej. W protokole pozostanie jednak numer PESEL lub numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość poszkodowanego pracownika i pracodawcy.
Zmiany będą dotyczyć również dokumentów związanych z szkoleniami BHP. Zmianie ulegną wzory karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp (szkolenie okresowe).
Zmianie również ulegnie statystyczna karta wypadku- tutaj również nie będzie trzeba stosować pieczęci pracodawcy.

Data: 01.03.2019r.
Przypominam o targach bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, które odbędą się w Katowicach
Targi bhp i ppoż. odbędą się w Katowicach, plac Sławika i Antalla 1 (Międzynarodowe Centrum Kongresowe w dniach od 2 do 4 kwietnia br. Zakres branżowy obejmuje ochrony indywidualne oraz zbiorowe, kontrolę czasu pracy, sprzęt i środki utrzymania czystości, medycyna pracy, oznakowanie i instrukcje bhp i ppoż., sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe w tym systemy wczesnego wykrywania gazu, zabezpieczenia urządzeń podlegających UDT itp. Stąd z całą pewnością uważamy, że warto tam być! czytaj więcej

Data: 02.01.2019r.
Przypominam o
Obowiązku złożenia dokumentacji przez pracodawców, u których w procesach pracy występują czynniki rakotwórcze i mutagenne, zgodnie z rozporządzeniem (plik załączony w linku poniżej). Ponadto pamiętać należy o ZUS IWA, plik również zamieściliśmy poniżej w linku. W przypadku kłopotów z wypełnieniem dokumentacji, zapraszamy do kontaktu z nami. Z chęcią pomożemy. ZUS IWA można pobrać tutaj, a wzór dokumentu informacja o czynnikach rakotwórczych i mutagennych można pobrać tutaj.

Data: 24.10.2018r. (informacja z marca 2018).
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
W marcu bieżącego roku opublikowano nową normę Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy PN-ISO 45001. Norma ta ma zastąpić OHSAS 18001 oraz Polską Normę PN-N 18001.

Data: 25.09.2018r.
Zmiany w prawie BHP
We wrześniu (25.09.2018 r.) Rada Ministrów przyjęła nowelizację zmian w prawie. Między innymi, zmiany te dotyczą BHP tj. w zakresie likwidacji obowiązku szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych oraz zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę. Projekt ten trafi do parlamentu. Ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku. Zmiany obejmują: brak konieczności szkoleń dla pracowników administracyjno-biurowych (zniesienie obowiązku dla zakładów pracy, w których ustalono nie wyższą jak 3 kategorię ryzyka (w rozumieniu ZUS) oraz możliwość pełnienia przez pracodawców roli służby BHP w przypadku zakładów, w których zatrudnionych jest do 50 pracowników, pod warunkiem posiadania szkolenia zgodnie z KP). Więcej informacji opublikuję przed wejściem przepisów w życie.

Data: 20.08.2018r.
Zapowiedź targów BHP w 2019
w linku odnajdą Państwo informacje w zakresie planowanych targów bhp, które odbędą się w kwietniu w Katowicach czytaj więcej

Data: 20.08.2018r.
Konkursy organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu
zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami organizowanymi przez PIP. Więcej informacji w linku czytaj więcej