Zdjęcie przedstawia nowy blok energetyczny elektrowni Łagisza. Kocioł już podczas eksploatacji. Widok na elektrownie- chłodnie kominowe. Widok na starą część elektrowni Łagisza. Główne wejście na teren elektroni. Ponownie widok na elektrownie. Komora pelniskowa ktła TBF. Podczas prac, pracownicy, którymi się opiekowaliśmy wymieniali wymurówkę znajdującą się wewnątrz komory paleniskowej/kotła- warto zwrócić uwagę, że wymórówka znajduje się na elementach ją podtrzymujących, przyspawanych do wewnętrznej konstrukcji kotła. Górna część kotła TBF. Jak widać na zdjęciu, w powietrzu unosił się pył, który widoczny był tylko na zdjęciach. Dtalego ważne jest, aby nosić środki ochrony układu oddechowego. Dolna cześć rusztowania, które znajdowało się wewnatrz kotła. Rusztowanie miało wysokość podobną jak kocioł- około 100 m wysokości. Stąd można sobie wyobrazić jak wielkie siły działały na jego dolną część. Pracownik podczas pracy przy naprawie wymurówki znajdującej się wewnatrz kotła. Szyb transportowy- na górze suwnica, na dole pracownik. Tak transportowany były ładunki.