bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Jak zapobiegać zagrożeniom na budowie?


Jak zapobiegać zagrożeniom na budowie? Pawłowski BHP ppoż.

Ze względu na specyfikę prowadzonych prac, roboty budowlane z całą pewnością niosą za sobą szereg zagrożeń dla pracowników. Wiąże się to przede wszystkim z stosowaniem różnorodnych urządzeń, maszyn itp. oraz materiałów budowlanych , które mogą być sklasyfikowane jako szkodliwe i niebezpieczne (choć oczywiście nie tylko to jest powodem). Aby unikać niepotrzebnego ryzyka, pracodawca oraz pracownicy powinni stosować się do wymogów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej określonych przez Ustawodawcę.

Jakie zagrożenia najczęściej występują podczas robót budowlanych?:


 • pyły,
 • wibracje,
 • hałas,
 • upadki (na tym samym poziomie, z wysokości),
 • uderzenia (np. spadające przedmioty),
 • porażenia prądem elektrycznym,
 • obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Jak dbać o bezpieczeństwo na budowie? Z całą pewnością zakres podejmowanych działań powinien być kompleksowy i obejmować nie tylko prowadzenie bieżących kontroli, które wskażą pracodawcy to, co należałoby poprawić. Warto również zwracać uwagę na organizację pracy oraz przestrzeganie wymogów prawnych oraz pozaprawnych przez osoby bezpośrednio kierujące pracownikami i budowanie świadomości wśród pracowników firmy. Istotnym elementem jest tutaj również poprawnie wykonana ocena ryzyka zawodowego, która stanowi fundament do zapewnienia prawidłowych warunków pracy.

Warto tutaj rozpocząć od prawidłowo przeprowadzonych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. To właśnie podczas tych szkoleń pracownicy oraz osoby kierujące pracownikami, mają możliwość zapoznania się z podstawowymi obowiązkami, które wynikają nie tylko z treści Ustawy Kodeks pracy. Ponadto omówione zostaną zagrożenia które występują podczas poszczególnych prac. Ciężko wyobrazić sobie plac budowy, bez pracowników, którzy stosują środki ochrony indywidualnej, a także zainstalowanych środków ochrony zbiorowej (choćby na rusztowaniach).
W przypadku środków ochrony indywidualnej, warto pracowników przeszkolić z sposobów ich prawidłowego użytkowania. Oczywiście tutaj warto pamiętać, aby nieco wspomnieć o środkach ochrony zbiorowej, które powinny być stosowane w pierwszej kolejności (przed środkami ochrony indywidualnej). To wszystko powinno zapewnić, że pracownik będzie miał poczucie, że ktoś zwraca uwagę na jego bezpieczeństwo. A to z pewnością wpływa na budowanie kultury bhp w każdej firmie.

Warto również skupić uwagę na stosowanym wyposażeniu technicznym- realizowaniu kontroli stanu technicznego tego wyposażenia i w razie konieczności jego wymiany lub naprawy. Nie dotyczy to tylko kontroli rocznych, czy dekadowych, czy jakichkolwiek innych, ustalonych zgodnie z harmonogramem. Ważne tutaj jest również kontrolowanie wyposażenia technicznego przez pracowników, przed rozpoczęciem jego użytkowania. Ważne jest również to, że ten nadzór nad bezpiecznymi warunkami pracy wpisany jest nie tylko jako obowiązek pracodawcy, ale również zobowiązani są do jego zapewnia inne osoby kierujące pracownikami! Finalnie i niestety, nazbyt często można spotkać sprzęt, który powinien zostać wycofany z eksploatacji.

Inną niezwykle ważną kwestią jest organizacja pracy, która czasem kuleje. Warto przygotować się do poszczególnych prac, przed ich rozpoczęciem. To z pewnością ułatwi pracodawcy, kierownikowi oraz pracownikom pracować bezpiecznie nie łamiąc przy okazji wymogów prawnych. I nie warto tutaj argumentować "nie da się", "a bo są terminy"- to wszystko zależy tylko i wyłącznie od prawidłowej organizacji pracy. I uwierzcie- da się, co już niejednokrotnie zostało udowodnione.

Podsumowując, aby zapewnić prawidłowe warunki pracy należy skupić się na profilaktyce. W jaki sposób? zapewniając

 • odpowiednią dokumentację bhp, która uwydatni to, na co powinno się zwrócić uwagę,
 • odpowiedni nadzór nad warunkami pracy, który nie będzie tylko realizowany przez służbę bhp czy specjalistów spoza zakładu pracy (powinien być realizowany przez nas wszystkich, włączając w to pracowników),
 • sprawną organizację prac, która wiąże się miedzy innymi z opracowaniem dokumentacji przed realizacją procesów budowlanych,
 • zwracanie uwagi na kwestie bhp- zaczynając od pracodawcy i kierowników, a na pracownikach kończąc,
 • wprowadzenie systemu sprawnego usuwania występujących zagrożeń.Z czym wiąże się to wszystko? z całą pewnością z kompleksowym podejściem do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto warto również pamiętać, że nie tylko wymogi BHP powinny być wypełnione podczas robót budowlanych. Ważne są również aspekty dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Zachęcamy również do skorzystania z usług bhp i przeciwpożarowych, które oferowane są przez naszą firmę. Szczegółowe informacje nt. świadczonych usług (jednorazowych oraz abonamentowych) można odnaleźć w zakładce "oferta usług bhp i ppoż."

Na zakończenie- życzymy bezpiecznej pracy!


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami: