bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Koncepcja S.M.A.R.T


Informacje o koncepcji SMART Pawłowski BHP ppoż.

S.M.A.R.T jest zbiorem pięciu postulatów, które charakteryzują sprecyzowany cel. Jest to koncepcja, która zaczerpnięta została z zarządzenia. Prawidłowe wypełnianie obowiązków BHP i przeciwpożarowych jest zarządzaniem, który ma niebagatelny wpływ na warunki pracy.


  • Skonkretyzowany (ang. specific) – świadczone usługi dopasowujemy do profilu działalności Klienta oraz wielkości zakładu pracy.
  • Mierzalny (ang. measurable) – dzięki współpracy z nami, Klient oszczędza pieniądze, gdyż może się skupić na podstawowym celu prowadzonej działalności gospodarczej. Gwarantujemy również, że stosując się do zaleceń o których wspominamy, przedsiębiorcy nie grozi kara finansowa nałożona przez Inspekcję Pracy lub Inspekcję Sanitarną itp.
  • Osiągalny (ang. achievable) – w sposób systematyczny osiągamy cel związany z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Państwa firmie. Nasze działania podejmujemy również "zadaniowo"- tj. jeśli celem jest przeszkolenie jednej osoby- realizujemy to, jeśli celem jest wytworzenie niezbędnej dokumentacji- realizujemy to.
  • Istotny (ang. relevant) – realizujemy to co jest faktycznie potrzebne oraz to, co jest istotne z punktu widzenia Klienta.
  • Określony w czasie (ang. time-bound) – podejmowane działania opieramy zawsze na aktualnych przepisach oraz normach. Ponadto zadbamy o terminowe szkolenia pracowników oraz pracodawców i opracujemy lub zaktualizujemy dokumentację w wyznaczonym terminie.