bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Jak często należy kontrolować wyposażenie przeciwpożarowe?


kontrola wyposażenia przeciwpożarowego Pawłowski BHP ppoż.

Nie ulega wątpliwości, że zainstalowane w obiekcie budowlanym oraz na przyległym terenie wyposażenie przeciwpożarowe powinno być kontrolowane. To od sprawności tego wyposażenia może zależeć nasze zdrowie i życie oraz ograniczenie strat materialnych. Więc nie powinniśmy bagatelizować tego obowiązku.

Zgodnie z wymogami prawnymi, wyposażenie przeciwpożarowe powinno być kontrolowane nie rzadziej niż raz w roku. Niemniej jednak należy pamiętać, że producenci tego wyposażenia mogą określić inne terminy, które będą w danym przypadku obligatoryjne. Stąd prócz wymogu, który określony został przez Ustawodawcę, czasem warto zajrzeć do dokumentacji technicznej.

Inną kwestią jest również zakres kontroli, czyli to co właściwie powinno być skontrolowane. Tutaj pomocne mogą być normy, ale również inna niezbędna dokumentacja. Warto także zastanowić się dobrze nad wyborem firmy, która zrealizuje te kontrole. Dość często można spotkać się z praktykami „samego nalepiania” kontrolki, bez żadnego właściwego kontrolowania tego wyposażenia. A przecież od tego zależy nasze bezpieczeństwo.

Ponadto warto stosować się do wymagań producenta, w zakresie tego, kto właściwie powinien ten sprzęt kontrolować. Oczywiście na rynku jest wiele firm, które świadczą usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej (tak jak Pawłowski BHP ppoż.), ale producent w dokumentacji technicznej danego wyposażenia określa np. że ma to być w przypadku kontroli okresowej jego przedstawiciel. I słusznie z resztą, zwłaszcza w przypadku zaawansowanych technologicznie rozwiązań ochrony przeciwpożarowej.

Podsumowując, wyposażenie przeciwpożarowe powinno być kontrolowane. I mamy nadzieję, że nie będzie ono w tym czasie potrzebne ani razu. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu (dane kontaktowe można odnaleźć w panelu nawigacyjnym strony). Serdecznie zapraszamy!


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami: