bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Publikacje własne


Podstrona ta poświęcona jest wszelkim zagadnieniom, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Mam nadzieję, że spełnią one Państwa oczekiwania.

Poniżej znajduje się wyszukiwarka, dzięki której będzie łatwiej odnaleźć niezbędne informacje. UWAGA: w celu prawidłowego korzystania z wyszukiwarki udostępnionej przez Google, proszę zmienić 'sort by' na 'date'- wyszukiwarka od Google pokazuje stare zaindeksowane treści, które nie są już dostępne na serwerze www, za co najmocniej przepraszam.Warto pamiętać, że niespełnienie wymogów bhp może narazić pracodawcę na konsekwencje, które nie wynikają tylko i wyłącznie z Ustawy Kodeks pracy. Nie bez znaczenia są tutaj również regulacje doprecyzowane w takich aktach prawnych jak Kodeks karny oraz Kodeks cywilny (odpowiednio art. 220 Kk oraz art. 444 § 1-3 Kc). Czy tylko pracodawca?- pracowniku, pamiętaj również, że jeżeli nie będziesz przestrzegać wymagań bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, również możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności nie tylko na podstawie art. 108 Ustawy Kodeks pracy.

Podsumowując: najprostszą drogą do uniknięcia przykrych konsekwencji jest przestrzeganie wymogów prawnych oraz pozaprawnych bhp i ppoż. i mam nadzieję, że w tym będę miał swój mały udział.