bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Witamy w strefie bez bhp :)


Strefa bez bhp Pawłowski BHP ppoż.

Oczywiście z tą strefa bez bhp to trochę żartujemy. Mimo zastosowanych znaków zakazu wejścia i tak kontrola miejsca wykonywania pracy się odbyła.

Ale co jest ważne w każdej pracy— niezależnie od jej charakteru to to, aby przynajmniej czasem wyjść do ludzi z humorem.

I tak- behapowiec z wkrętarką, niczym bronią, a pracownicy z znakami zakazu wejścia niczym z tarczą. Takie momenty pamięta się długo i oby więcej takich. Drodzy pracodawcy i pracownicy, bhpowiec też ludź i też się śmiać potrafi :).

Mamy nadzieję, że takich krótkich wpisów będzie znacznie więcej :).