bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Kontrola organizowana przez straż pożarną?


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Jest wiele przypadków, kiedy Straż Pożarna może skontrolować wypełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej w Państwa firmie. Stąd proponujemy Państwu pomoc w zakresie doradztwa w wypełnianiu obowiązków nałożonych przez Ustawodawcę. Pamiętać należy, że niespełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej, może skończyć się nałożeniem grzywny w postępowaniu mandatowym (nie wspominając o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi ,i ewentualnych konsekwencji, które wynikać będą z tego zagrożenia).

Ponadto z chęcią pomogżemy w kontakcie z firmami, które świadczą usługi w zakresie instalacji wyposażenia przeciwpożarowego, projektowania instalacji przeciwpożarowej lub samego dostarczenia wyposażenia przeciwpożarowego itp.- w zależności od potrzeb.

A w przypadku kontroli- z chęcią wskażemy co należałoby poprawić przed kontrolą oraz zaprezentujemy Państwa firmę podczas czynności kontrolnych. W razie konieczności pomożemy także w opracowaniu niezbędnej dokumentacji pokontrolnej i w pozostałych niezbędnych czynnościach.