bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski BHP ppoż.

Prowadzenie oraz przechowywanie akt osobowychArtykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia akt osobowych pracownika/ów, nawet w przypadku, kiedy zatrudnia on tylko jednego pracownika, nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Stąd ważne jest, aby dokumentacja pracownicza była prowadzona w prawidłowy sposób oraz zgodnie z regulacjami prawnymi. Stąd przygotowaliśmy dla Państwa usługę związaną z prowadzeniem akt pracowniczych oraz ich przechowywania w bezpiecznym miejscu (bezpośrednio w naszym biurze). Usługa ta jest realizowana zgodnie z wymaganiami przepisów RODO, stąd nie musicie się Państwo obawiać o ewentualny nieautoryzowany dostęp do danych osobowych zatrudnionych osób.

Oferowana przez nas usługa obejmuje prowadzenie papierowej teczki osobowej oraz jej odpowiednika w wersji on-line (elektronicznej), co ułatwia Państwu dostęp do niezbędnej dokumentacji pracowników w każdym momencie 24h/dobę oraz 7 dni w tygodniu.

Usługę realizujemy na podstawie podpisanej umowy o świadczenie usług oraz umowy RODO, która umożliwi nam przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w przekazanej dokumentacji (w zakresie przechowywania w papierowej dokumentacji oraz on-line na naszym firmowym serwerze.

W jaki sposób można nam dostarczyć dokumentację? – osobiście, pocztą, elektronicznie lub sami przyjedziemy do Państwa, aby odebrać niezbędną dokumentację. Każde przekazanie oraz zarchiwizowanie dokumentu jest przez nas potwierdzane w osobnej wiadomości e-mail.

Koszt usługi prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych- 25 PLN/netto/miesięcznie/1 teczka pracownicza, bez dodatkowych opłat, w tym bez opłaty za założenie akt pracowniczych. Umowa podpisywana jest na 24 miesiące. W przypadku dojazdu do klienta po odbiór dokumentacji od 10 PLN/netto/jeden wyjazd (cena wyjazdu ustalana jest indywidualnie na podstawie lokalizacji firmy). UWAGA: na życzenie klienta udostępniamy wzory niezbędnej dokumentacji pracowniczej, za dodatkową opłatą, według cennika.