bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Współpracujmy!


Jak można rozpocząć współpracę z  Pawłowski BHP ppoż.

Współpraca opłaca się wszystkim. Stąd w przypadku zainteresowania ofertą z chęcią pomożemy w wypełnieniu obowiązków nałożonych przez Ustawodawcę na podstawie:


  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia,
  • umowy współpracy firma-firma.

Obsługa firm


Podejmujemy się zadań stałych oraz jednorazowych. Rozwiązanie to pozwala na zapewnienie systematycznych działań w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej tam gdzie to jest niezbędne oraz w przypadku pozostałych firm- na uelastycznienie ich obsługi.

Stała obsługa bhp firm nie jest związana tylko z zapewnieniem systematycznych szkoleń bhp pracowników, ale wiąże się z zapewnieniem pełnego doradztwa w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej i dostarczeniu niezbędnych rozwiązań z punktu widzenia bezpiecznych warunków pracy.
Ponadto zajmujemy się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz pomożemy w zapewnieniu systematycznego nadzoru nad warunkami pracy. W przypadku kontroli Inspekcji Pracy lub innych instytucji doradzimy co należy zrobić.

Co zyska Twoja firma?


  • optymalizację kosztów działań, związanych z obsługą bhp firmy,
  • optymalizację czasu, poprzez przekazanie zadań specjaliście oraz korzystaniu z sprawdzonych rozwiązań,
  • poprawne wypełnienie nałożonych przez Ustawodawcę obowiązków, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Twojej firmie,
  • zmniejszenie wydatków związanych z wypłaceniem ewentualnego odszkodowania pracownikowi (i innych świadczeń zgodnie z regulacjami prawnymi) oraz ewentualnych kar nałożonych przez instytucje kontrolujące,

Kompleksowe usługi BHP i ochrony przeciwpożarowej świadczone są w ramach jednej opłaty miesięcznej. Ilość usług jednostkowych nie jest limitowana. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, którą przygotowujemy indywidualnie dla każdego klienta (biorąc pod uwagę stawiane wymagania).

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.