bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Wniosek o dofinansowanie ZUS na poprawę bezpiecznych warunków pracy


Płatnik składek może ubiegać się o dofinansowanie działań, które ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Już od dłuższego czasu można ubiegać się o dodatkowe środki pozyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które mogą zostać przeznaczone na poprawę BHP. Warto pamiętać, że wysokość dofinansowania zależy od rodzaju inwestycji oraz wielkości firmy, która to dofinansowanie otrzyma.

Z chęcią pomogę Pracodawcy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz pomogę w pilotowaniu przedsięwzięcia od napisania wniosku do zakończenia realizacji.

Kto może starać się o dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP?


Nie ma tutaj szczególnych obwarowań, jakie firmy mogą skorzystać z dofinansowania, a jakie nie biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkość firmy. Jaki jest warunek? regularne opłacanie składek, w tym przede wszystkim składki związane z ubezpieczeniem wypadkowym.


Jakie rodzaje projektów?


Zgodnie z informacjami wskazanymi przez ZUS, środki przeznaczone są na dofinansowanie projektów związanych z:


Jaka wysokość środków?Jak widać nie są to małe środki, więc warto skorzystać z dofinansowania w celu poprawienia warunków pracy. Więcej nt. oferowanej usługi; skontaktuj się (zakładka kontakt w lewym górnym rogu). Pracodawco pamiętaj, że dofinansowanie przyznawane jest na drodze konkursu, stąd dużo zależy od jakości złożonej dokumentacji.

Poniżej prezentuję wzór wniosku ZUS (tylko do celów poglądowych) kliknij tutaj. UWAGA: plik nie otwiera się w przeglądarce. Dokument pdf należy pobrać, a następnie otworzyć używając zainstalowanego w komputerze oprogramowania.