bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Nieprawidłowe zwolnienie pracownika w związku z podejrzeniem wykonywania pracy po spożyciu alkoholu


Podejrzewasz, ze Twój pracownik jest pod wpływem alkoholu? Uważaj, zanim go zwolnisz. W internecie można zapoznać się z materiałem, który opracowany został na podstawie wyroku sądowego w związku z zażaleniem pracownika z powodu nieprawidłowego zwolnienia.

Z całą pewnością osobę, którą podejrzewa się o spożywanie w miejscu pracy alkoholu lub podejrzewa się o bycie w stanie po spożyciu alkoholu, należy odsunąć od wykonywania pracy lub nie dopuścić do jej rozpoczęcia. Natomiast, nawet jeśli zakład pracy wyposażony został w sprawny alkomat (z ważnym wzorcowaniem), to i tak należy uważać w przypadku zwolnienia pracownika z tego powodu. Przekonał się o tym jeden z pracodawców, u którego stwierdzono, że jeden z pracowników miał ponad 2.5 promila alkoholu. Oczywiście pomiarów wykonano dwa- z pięciominutową przerwą. Alkomat w pierwszym teście wskazał 2.6 promila, a w drugim już 2.8 promila. Pracownik został zwolniony.

Po 4 godzinach od zdarzenia pracownikowi udało się uzyskać zaświadczenie, że nie wykazuje symptomów charakterystycznych po spożyciu alkoholu.

Finał? Sąd po apelacji stwierdził, że rację ma pracownik. Warto nadmienić, że pracownik zażądał 12 tysięcy złotych z tytułu nieprawidłowego zwolnienia.

Jak się bronić przed takimi sytuacjami? W pierwszej kolejności należy wprowadzić regulacje, które pozwalają pracodawcy na badanie alkomatem, ale- najlepiej w przypadku podejrzenia, że pracownik jest pod wpływem alkoholu wezwać służby mundurowe, które dokonają stosownego pomiaru. Oczywiście wcześniej takiego pracownika należy odsunąć od pracy.

Edytowano: 27.04.2019:

Wątpliwości w zakresie możliwości badania alkomatem pracowników, na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, więcej.