bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Nadzór nad spełnieniem wymogów ochrony przeciwpożarowej


Nadzór nad ochroną przeciwpożarową Pawłowski BHP ppoż.

W czasie wypełniania obowiązków związanych z zapewnieniem nadzoru bhp w Państwa firmie, z chęcią wskażę również to co może zostać poprawione w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Jest ważne, aby prócz wymagań bhp, spełniać również wymagania ppoż., gdyż wymagania te, jako całość, pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa Państwa pracowników.

Nadzór nad wymaganiami ppoż., związany jest z zapewnieniem systematycznych kontroli wyposażenia przeciwpożarowego zainstalowanego w Państwa firmie, doradztwie oraz kontrolach wewnętrznych (bieżących), na zakończenie których przekazuję raport pracodawcy, w którym wyjaśniam wszelkie istotne kwestie. Raport ten nie jest przekazywany podmiotom trzecim.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie.