bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
artykuł szkolenia bhp

Czy muszę mieć w swojej firmie instrukcje przeciwpożarowe?


Oprócz instrukcji BHP, z pewnością w zakładzie pracy powinny być dla pracowników udostępnione instrukcje dotyczące ochrony przeciwpożarowej (zwykle czerwone ramki). Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku, właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych mają obowiązek udostępnić do korzystania instrukcje postępowania i alarmowania na wypadek pożaru, wraz z wykazem numerów telefonów alarmowych. W niektórych przypadkach wymagana jest również instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, która jest instrukcją dość obszerną (przynajmniej w wykonaniu naszej firmy, w każdym przypadku). Stąd warto pamiętać, że również pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia tego typu instrukcji dla swoich pracowników.

Myśląc o bezpieczeństwie pracowników, warto również pamiętać, że warunki związane z ochroną przeciwpożarową również mają duży wpływ na bezpieczeństwo pracowników i to- czy tym pracownikom stanie się krzywda czy nie. Z reszta nie tylko im- w wielu firmach, w pomieszczeniach oraz na terenie przyległym przebywają również klienci.

Stąd instrukcje przeciwpożarowe również mają duże znaczenie w zakresie tworzenia odpowiednich warunków pracy, które zgodne są z wymaganiami Ustawy Kodeks pracy. Oczywiście przy założeniu, że instrukcje te powinny być odpowiedniej jakości. Bo na cóż mi instrukcja, która o niczym nie mówi.
Zobacz nasze usługi: