bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa


Bhp nie powinno być jednorazowym wykonaniem zestawu dokumentów, które są zgodne z wymaganiami prawnymi. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie powinna być procesem ciągłej kontroli nad warunkami pracy. Proces ten powinien być również elastyczny- dostosowujący się do aktualnych warunków oraz zmienianych z czasem wymogów prawnych. Pracodawca, który nie spełnia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ryzykuje karą pieniężną zgodnie z Ustawą Kodeks pracy (do 30 tysięcy złotych) oraz konsekwencjami wynikającymi z innych aktów prawnych takich jak Kodeks cywilny oraz Kodeks karny. Mam nadzieję, że zgromadzone materiały, na niniejszej stronie pozwolą na uniknięcie negatywnych następstw oraz pomogą w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, co jest w tym wszystkim najważniejsze.szkolenia bhp sosnowiec