bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Darmowe filmy bhp i przeciwpożarowe


darmowe filmy bhp i przeciwpożarowe Pawłowski BHP ppoż.

Poniżej prezentujemy materiały filmowe, które pozyskane zostały z zasobów internetowych oraz są naszego autorstwa. Mamy nadzieję, że stanowić one będą źródło ważnych dla Państwa informacji.

Ponadto przedstawimy również filmy, które prezentują projekty, w których uczestniczyliśmy. W niektórych przypadkach niestety ograniczymy się do filmów na zewnątrz tych projektów, ze względu na zakaz filmowania.

W przypadku, kiedy będzie Państwu niezbędne wyjaśnienie aspektów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zapraszamy do przesyłania informacji na ten temat bezpośrednio na naszą skrzynkę pocztową e-mail. Z całą pewnością dla Państwa coś przygotujemy.

Zapraszamy do oglądania!


Źródło: Film opublikowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
Źródło: Film opublikowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
Źródło: Film opublikowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
Źródło: Film opublikowany przez Państwową Inspekcję Pracy.