bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Darmowe publikacje BHP


Bezpieczeństwo i higiena pracy jest ważnym aspektem dla wielu firm. Dlatego też, prócz płatnych usług, które oferuje nasza firma, chcemy się podzielić z Państwem darmowymi informacjami, które mamy nadzieję, że będą pomocne dla wszystkich pracodawców. Poniżej zamieszczone wpisy będą dotyczyć zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy również do informowania nas o Państwa opiniach w zakresie tej formy komunikacji- z wykorzystaniem naszej skrzynki e-mail (obiecujemy, że najciekawsze opinie zostaną przez nas opublikowane oraz omówione w uzasadnionych przypadkach- dane kontaktowe dostępne w zakładce "kontakt"). Dziękujemy.

artykuł szkolenia bhp

Czy szkolenia bhp on-line się opłacają?


Coraz więcej firm szkoleniowych, w tym Pawłowski BHP ppoż. oferuje szkolenia bhp w formie e-learningu. Czy warto korzystać z takiego szkolenia? Czy to się właściwie opłaca przedsiębiorcy? Czy każdy pracownik może zostać przeszkolony w formie e-learningu? Czy e-learning jest skuteczny i korzystny dla pracodawcy oraz pracownika? Z całą pewnością w niniejszym wpisie odnajdą Państwo odpowiedzi na powyższe pytania czytaj więcej.artykuł szkolenia bhp

Z jakich części składa się szkolenie bhp wstępne?


Szkolenia bhp są tematem "rzeką", o czym można się przekonać w wielu przypadkach. W niniejszym wpisie chcemy zaprezentować informację nt. tego, z jakich części składa się szkolenie bhp wstępne oraz odpowiemy na pytania związane z tematyką szkoleń bhp, dla tych części. Warto wspomnieć, że szkolenie bhp wstępne nie składa się z jednej części, stąd zachęcamy wszystkich do zapoznania się z niniejszym wpisem. Ponadto wyjaśnimy, kto powinien prowadzić takie szkolenie. Ponadto odpowiemy na pytanie czy szkolenie bhp wstępne w ogóle się opłaca pracodawcy? czytaj więcej.artykuł szkolenia bhp

Czy pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania szkoleń bhp swoim pracownikom?


Czy pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkoleń bhp dla pracowników? Temat dla umów o pracę jest jasny- taki obowiązek istnieje. A co z osobami, które wykonują zadania na podstawie innych umów np.: o dzieło, umowy zlecenia oraz co z pracownikami agencyjnymi? W treści niniejszego wpisu wyjaśnimy w sposób szczegółowy jak należy postępować, aby uniknąć ewentualnych problemów z Państwową Inspekcją Pracy lub konsekwencjami wynikającymi z wypadku. Czytaj więcej.artykuł szkolenia bhp

Czy pracodawca zobowiązany jest do zrealizowania szkolenia bhp?


Czy pracodawca zatrudniający jednego pracownika, w niepełnym wymiarze czasu powinien odbyć szkolenie bhp? Czy osoba w jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązana jest do realizacji szkoelnia bhp? Czy wymiar czasu pracy ma znaczenie w zakresie obopwiązku szkolenia pracowników i pracodawcy? Czytaj więcej.

artykuł szkolenia bhp

Czy pracowników agencyjnych kierować na szkolenie bhp wstępne?


Wiele firm korzysta z pracy pracowników agencyjnych, gdyż pozwala to na zwiększenie elastycznosci procesów pracy oraz wykonywanie pracy przez adekwatną liczbę osób. Czy takich pracowników należy szkolić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? Czy taki pracownik, który przejmowany jest od agencji powinien ponownie przejść szkolenie bhp? Czytaj więcej.

artykuł szkolenia przeciwpożarowe

Czy prócz szkolenia bhp niezbędne jest szkolenie przeciwpożarowe?


Bez wątpienia pracownicy powinni odbywać szkolenia bhp. Natomiast jak to wygląda z szkoleniami przeciwpożarowymi? Temat nie jest tak oczywisty, gdyż można spotkać się z różnymi opiniami na ten temat. Stąd zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym przez nas materiałem. Czytaj więcej.

artykuł szkolenia bhp

W jaki sposób prowadzić szkolenie bhp, aby było one atrakcyjne?


Nie dla każdej osoby, szkolenie bhp może być interesujące. Zwłaszcza w przypadku, kiedy prowadzone jest w ciężkostrawny sposób. Stąd warto dołożyć wszelkich działań, aby szkolenie bhp było poprowadzone w maksymalnie interesujący sposób. Dowiedz się jak? Czytaj więcej.

artykuł szkolenia bhp

Ile czasu trwa szkolenie bhp?


W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie, jak długo powinno trwać prawidłowo pod tym względem przeprowadzone szkolenie bhp- artykuł dotyczy szkoleń wstępnych oraz okresowych. Czytaj więcej.

artykuł szkolenia bhp

Jakie formy szkoleń bhp dopuszcza Ustawodawca?


Zgodnie z wymaganiami Ustawodawcy, dla poszczególnych rodzajów szkoleń określone zostały dopuszczalne formy realizacji samego szkolenia bhp. Czy szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych może być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego? czy szkolenie wstępne można zrealizować jako samokształcenie kierowane? Czytaj więcej.

artykuł szkolenia bhp

Czy można dopuścić pracownika do pracy bez szkolenia bhp?


Jak wiadomo, Ustawodawca określił, że pracownicy powinni przechodzić szkolenie bhp wstępne lub okresowe, w zależności od przypadku. Czy możliwe jest więc dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia bhp przy założeniu, że będzie to zgodne z wymaganiami prawnymi? Czytaj więcej.

artykuł ocena ryzyka zawodowego

Czy muszę mieć dokument oceny ryzyka zawodowego?


Czy jak nie zatrudniam pracowników, to powinienem posiadać ocenę ryzyka zawodowego? W jakich przypadkach ocena ryzyka zawodowego jest wymagana? Czy zatrudniając osoby na umowie zlecenia powinienem posiadać ocenę ryzyka zawodowego? Co to jest właściwie ocena ryzyka zawodowego? Kiedy powinienem zapoznać pracownika z ryzykiem zawodowym? Czytaj więcej.

artykuł instrukcje bhp

W mojej firmie powinienem mieć instrukcje bhp?


Zwykle instrukcje bhp to dokumenty, których nikt nie czyta- przynajmniej z deklaracji pracowników oraz pracodawców. I poniekąd się im nie dziwimy, biorąc pod uwagę, że niektóre sklepy sprzedają je za 4 zł sztuka/brutto. Stąd mowy o jakości w takim przypadku być nie może. Niemniej jednak, czy warto posiadać instrukcje bhp w swojej firmie? Czy warto zwracać uwagę na jakość tego rodzaju dokumentacji? Czy mam obowiązek posiadania instrukcji bhp? Czytaj więcej.

artykuł instrukcje przeciwpożarowe

Czy prócz instrukcji bhp powinienem mieć instrukcje przeciwpożarowe?


Większość pracodawców wie, że w ich firmie powinny być opracowane instrukcje bhp. Niemniej jednak jak to wygląda z instrukcjami przeciwpożarowymi? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Czytaj więcej.

artykuł instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Czy powinienem mieć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?


Czym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? czy właściwie muszę mieć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego? Jakie treści powinny znajdować się z instrukcji? Kto może sporządzić instrukcję? Dlaczego tak ważne jest sporządzenie tego dokumentu oraz jego wdrożenia? Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego może nakładać obowiązek realizacji szkoleń przeciwpożarowych? Czy instrukcja ta może być sporządzona na zasadzie "kopiuj=>wklej"? Czytaj więcej.
artykuł instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

W mojej firmie mam strefę zagrożoną wybuchem (strefa ex), jaka dokumentacja?


Stolarnia, lakiernia, miejsce przechowywania i stosowania gazów palnych oraz inne miejsca w Twojej firmie mogą być zagrożone wybuchem. Jakie wymagania w tym przypadku trzeba spełnić, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy? Jaką dokumentację posiadać? Jak szkolić pracowników? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdą Państwo na pewno w niniejszym artykule. Czytaj więcej.

artykuł instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Czy prace na wysokości należy prowadzić zgodnie z wymaganiami bhp?


We wpisie tym można odnaleźć informacje czym jest praca na wysokości, jakie warunki muszą być spełnione przed rozpoczęciem pracy oraz to, kto jest odpowiedzialny za wykonywaną pracę. Ponadto wskazano w jakiej kolejności powinny być stosowane poszczególne rodzaje środków ochrony. Czytaj więcej.

artykuł niemiecka gaśnica etykieta

Czy można stosować w Polsce gaśnicę z niemieckimi napisami na etykiecie?


Dość często w Polsce można spotkać gaśnicę, które wyprodukowana została na niemiecki rynek (dla niemieckiego odbiorcy), która posiada etykietę w języku niemieckim. Czy taką gaśnicę mogę stosować u siebie w firmie? Czy taka gaśnica może być stosowana u mnie w pojeździe (zarejestrowanym w PL)? Czytaj więcej.
Zapraszamy do odwiedzenia strona 2 z publikacjami