bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
artykuł szkolenia bhp

Ile czasu powinno trwać szkolenie bhp?


Czas trwania szkolenia bhp uzależniony jest do typu szkolenia bhp tj. czy jest to szkolenie bhp wstępne czy okresowe. Ponadto dla różnych grup zawodowych przewidziane są różne długości szkolenia bhp, stąd warto zapoznać się z informacjami, które prezentujemy poniżej:Szkolenie wstępne bhp• instruktaż ogólny: 3 h
• instruktaż stanowiskowy: dla stanowisk innych jak administracyjno-biurowe- 8 h, dla stanowisk administracyjno-biurowych: 2 h

Pozostałe szkolenia bhp:• pracodawcy wykonujący zadania służby bhp: 64 h,
• pracodawcy, którzy nie wykonują zadań służby bhp: 16 h

Szkolenia bhp okresowe:• inne osoby kierujące pracownikami: 16 h
• osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych: 8 h
• pracownicy inżynieryjno-techniczni: 16 h
• pracownicy służby bhp: 32 h
• pracownicy administracyjno-biurowi: 8 h
• pracownicy o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia: 8 h

Oczywiście, zgodnie z wymaganiami Ustawodawcy, szkolenia te nie mogą być krótsze jak to co zostało wskazane w regulacjach prawnych. Ponadto szkolenia bhp powinny być dłuższe, kiedy będzie to zasadne. Stąd podane wartości czasu, są wymaganiami minimalnymi, które gwarantują możliwość odpowiedniego omówienia poszczególnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto 1 h = 45 min..
Zobacz nasze usługi: