bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
artykuł szkolenia bhp

Jakie formy szkoleń bhp dopuszcza Ustawodawca?


W jaki sposób można zrealizować szkolenia bhp? Poniżej prezentujemy informacje, które mamy nadzieję, że Państwu pomogą w dokonaniu odpowiedniego wyboru:

• Instruktaż ogólny szkolenie bhp wstępne: instruktaż,
• Instruktaż stanowiskowy szkolenie bhp wstępne (oraz następne instruktaże stanowiskowe): instruktaż na stanowisku pracy,
• Pracodawcy pełniący zadania służby bhp: seminarium, kurs,
• Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami: kurs, seminarium, samokształcenie kierowane,
• Szkolenie bhp okresowe stanowiska robotnicze: instruktaż
• Szkolenie bhp okresowe stanowiska inżynieryjno-techniczne: kurs, seminarium, samokształcenie kierowane,
• Szkolenie bhp okresowe służba bhp: kurs, seminarium, samokształcenie kierowane,
• Szkolenie bhp okresowe pracownicy administracyjno-biurowi: seminarium, kurs, samokształcenie kierowane
• Szkolenie bhp pracowników innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6: seminarium, kurs, samokształcenie kierowane

Oczywiście, prócz tego Ustawodawca dopuszcza również stosowanie tablic, filmów i innych środków dydaktycznych, które ułatwiają oraz systematyzują samo szkolenie bhp.
Zobacz nasze usługi: