bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
artykuł szkolenia bhp

Czy pracodawca zobowiązany jest do zrealizowania szkolenia bhp?


Wszelkie wymogi, w zakresie bhp określone w Ustawie Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy nie obowiązują osoby, które pracują w jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Oczywiście pomijamy tutaj przypadki, kiedy osoby te wykonują pracę dla innych podmiotów oraz w przypadku zleceń na rzecz innych firm wraz z podpisanymi stosownymi warunkami określonymi np. w umowie pomiędzy tymi firmami.

W zasadzie wymogi bhp „wchodzą w życie” w przypadku, kiedy właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej zatrudni pierwszego pracownika. I nie ma tutaj znaczenia wymiar czasu pracy. W takim przypadku przed zatrudnieniem przyszły pracodawca powinien zrealizować szkolenie bhp dla pracodawców oraz przed dopuszczeniem pracownika do pracy, również on powinien odbyć szkolenie bhp wstępne.

Warto również pamiętać, że przed zatrudnieniem pracownika warto jest przygotować odpowiednio wcześniej wymaganą prawem dokumentacje, tak aby w pierwszym dniu pracy pracownika „mieć wszystko pod ręką”. Jest to dość ważne, mimo, że wiele osób nie docenia znaczenia firmowej dokumentacji bhp. Nie zapominajmy również o ewentualnym dostosowaniu przestrzeni firmowej do obowiązujących wymogów prawnych. Ponadto nie wolno zapomnieć o lekarzu medycyny pracy. I tutaj podobnie jak w przypadku dokumentacji bhp warto podpisać umowę z wybranym lekarzem medycyny pracy przed zatrudnieniem pracownika. Umowa ta pozwoli na zrealizowanie badań lekarskich w odpowiednim czasie- czyli w tym przypadku przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Dość często zdarza się, że pracodawcy w pierwszym dniu pracy pracownika nie realizują niezbędnych wymaganym prawem szkoleń oraz nie kierują osoby na badania lekarskie. Pomijamy tutaj również kwestie związane z umową o pracę. Znam przypadek z własnego doświadczenia, kiedy pracodawca miał dużego tzw. „farta”. Pracownik, który ledwo co podpisał umowę o pracę, odbył szkolenie bhp i był u lekarza medycyny pracy, spakował towar i wyjechał w trasę, aby dostarczyć wybrane artykuły do klientów. Wyjazd ten skończył się dachowaniem w kukurydzy- być może z winy pracownika, być może z winy innych uczestników ruchu drogowego- to w tym momencie nie jest ważne. Nadmienić należy, że osoba ta pracowała już co najmniej od tygodnia bez umowy, bez szkolenia bhp, bez orzeczenia lekarza medycyny pracy w zakresie braku przeciwwskazań do pracy- mogłoby się to skończyć mało pozytywnie dla pracodawcy.

Ponadto trzeba pamiętać, że wielu pracowników coraz częściej dochodzi swoich praw i przyjaźń kończy się w momencie, kiedy pracownik ma roszczenia wobec pracodawcy i warto o tym pamiętać.
Zobacz nasze usługi: