bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
artykuł szkolenia bhp

Czy szkolenia bhp on-line się opłacają?


Coraz więcej firm bhp oferuje możliwość zrealizowania szkolenia bhp w formie e-learningu. Z całą pewnością jest to rozwiązanie wygodne dla pracownika oraz pracodawcy, a także dla samego specjalisty ds. bhp. Dlaczego?

W pierwszej kolejności należy skupić się na kliencie- pracodawcy oraz jego pracowniku. Szkolenie bhp on-line może być zrealizowane niemal w każdym miejscu oraz czasie- czyli moment realizacji szkolenia bhp może być dobrany dowolnie, bez względu na inne okoliczności (np.: terminy, dojazd, dostępność miejsca itp.). Z całą pewnością jest to rozwiązanie korzystne dla klienta, z tego względu, że duża część pracowników i tak wykonuje swoje zadania z wykorzystaniem wyposażenia komputerowego. Natomiast w przypadku pozostałych osób, wystarczy komputer, który kurzy się gdzieś w dawno zapomnianej szafie. Oczywiście należy pamiętać, że komputer ten powinien być podłączony do Internetu- bo bez tego w większości przypadków szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy się nie odbędzie.

Drugą istotną kwestią jest to, że ta forma szkolenia bhp pozwala na mniejsze angażowanie się specjalisty ds. bhp w odpowiedniej jakości szkolenie, w porównaniu z szkoleniem bhp w tradycyjnej formie. Szkolenie to jest powtarzalne oraz w każdym przypadku pracownik ma możliwość zapoznania się z wszystkimi niezbędnymi informacjami ( wyeliminowany czynnik ludzki- zapomniałem o czymś powiedzieć). Zwłaszcza ma to duże znaczenie w przypadku, kiedy szkolenie prowadzi osoba, która jest mniej doświadczona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jaka jest wymierna korzyść dla pracodawcy? Z pewnością tutaj należy się odnieść do ceny za usługę. Ta forma szkoleń bhp jest znacznie tańsza niż szkolenia w tradycyjnej formie, stąd jest to z całą pewnością dobra wiadomość dla każdego pracodawcy (który zgodnie z wymaganiami Ustawy Kodeks pracy jest osobą, która finansuje całe przedsięwzięcie). Stąd szkolenia bhp on-line są opłacalne!

Już na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że z takiej formy szkolenia bhp z całą pewnością warto korzystać. Niemniej jednak warto zaznaczyć, że tylko w przypadku, kiedy zgromadzone materiały na serwerze są odpowiedniej jakości. Niestety tutaj nie ma możliwości, aby wcześniej zapoznać się z tymi materiałami (w większości przypadków), niemniej jednak ocenę taką można dokonać już od pierwszego szkolenia on-line. I z przykrością możemy stwierdzić, że niektóre firmy szkoleniowe oferują szkolenia bhp on-line o niskiej jakości.

Ok. Wiemy już, że szkolenia bhp online są ciekawą i wartościową formą realizacji szkoleń (pamiętając oczywiście o odpowiedniej jakości), ale czy wszyscy pracownicy mogą zrealizować szkolenie bhp w takiej formie? Niestety odpowiedź brzmi nie. Z całą pewnością z takiej formy nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych (szkolenie wstępne oraz okresowe). Oczywiście trochę zamieszania wprowadziły nowe regulacje związane z Sars-Cov-2, gdyż tutaj Ustawodawca na czas stanu pandemicznego wprowadził możliwość realizowania szkoleń wstępnych w części ogólnej poprzez łącza internetowe- z wyłączeniem instruktażu stanowiskowego. Niemniej jednak stan pandemiczny ogłoszony w Polsce również z czasem zostanie zniesiony, a czas pokaże czy aktualnie stosowane rozwiązania pozostaną.

Podsumowując szkolenia bhp przez Internet się opłacają wszystkim- są tańsze, są skuteczne oraz wygodne. Niemniej jednak, podkreślamy, że zawsze warto sprawdzać jakość prezentowanych materiałów, gdyż w niektórych przypadkach można się naprawdę rozczarować.

Jeśli macie Państwo więcej pytań odnośnie szkoleń bhp on-line, zachęcamy do kontaktu z nami oraz do skorzystania z oferowanej również przez nas usługi. Życzymy bezpieczeństwa!
Zobacz nasze usługi: