bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Darmowe publikacje BHP


Przedstawiamy kolejną stronę z publikacjami BHP oraz zakresu ochrony przeciwpożarowej. Są to naszym zdaniem ważne zagadnienia, na które należy zwracać baczną uwagę. Zwracając Państwa uwagę na pewne kwestie mamy nadzieję, że w Państwa firmie poprawią się warunki BHP. Wszystkie publikacje są całkowicie za darmo.


artykuł praca na wysokości

Ponownie wracamy do tematu pracy na wysokości


Czy naprawdę warto wykonywać pracę na wysokości bez żadnych zabezpieczeń? Czy są przypadki, kiedy nie można rozwiązać problemów związanych z prawidłowym zabezpieczeniem pracowników przed upadkiem? Czytaj więcej.


artykuł wysokość pomieszczenia pracy

Jaka powinna być wysokość pomieszczenia pracy?


Przepisy prawa powszechnie obowiązującego w sposób szczegółowy regulują kwestie wysokości pomieszczeń pracy, biorąc pod uwagę wymagania bhp. Więc jaka powinna być zgodna z wymaganiami prawnymi wysokość pomieszczenia pracy? Czytaj więcej.


artykuł lekarz medycyny pracy

Badania profilaktyczne lekarza medycyny pracy


Badania profilaktyczne lekarza medycyny pracy są podstawowym obowiązkiem pracodawcy (kierowanie na badania) oraz pracownika (ich realizacja). Badania lekarza medycyny pracy dzielimy w szczególności na badani wstępne i okresowe. Czy pracodawca obowiązek kierowania pracowników na te badania? Czytaj więcej.


artykuł badania środowiska pracy

Badania środowiska pracy


Czy powinienem zlecić badania i pomiary środowiska pracy? Artykuł opisuje wymagania w zakresie prowadzenia badań środowiska pracy oraz wskazuje, czy pracodawca ma obowiązek takie badania prowadzić. Czytaj więcej.


artykuł bezpieczne ciągi komunikacyjne

Bezpieczne ciągi komunikacyjne na rusztowaniu


Rusztowania są świetnym rozwiązaniem, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo pracowników. Niemniej jednak, aby spełnić tą rolę, z całą pewnością należy zapewnić bezpieczne ciągi komunikacyjne. Kilka słów o klapach zabezpieczających pionowe ciągi komunikacyjne rusztowania. Czytaj więcej.


artykuł rusztowanie to nie magazyn

Rusztowanie to nie magazyn


Oczywiście są przypadki, kiedy na rusztowaniu należy zgromadzić odpowiednią ilość materiału, który potrzebny jest podczas pracy. I jest to zrozumiałe. Mało tego! Jest to dopuszczalne z perspektywy przepisów bhp. Niemniej jednak pamiętajmy, że czasami warto zwrócić jednak uwagę na to co robimy. W artykule, krótko omówiliśmy zaobserwowany przypadek. Czytaj więcej.


artykuł rusztowanie warszawskie

Rusztowanie warszawskie


Dość ciekawym rozwiązaniem i teoretycznie skutecznym jest rusztowanie warszawskie. Pytanie polega jedynie na tym, czy takie rusztowanie można stosować w zgodzie z wymaganiami przepisów BHP? Jednocześnie przypominamy, że rusztowania podlegają określonym przepisom. Odpowiedź można poznać, zapoznając się wpis. Serdecznie zapraszamy. Czytaj więcej.
artykuł rusztowanie to nie magazyn

Kilka słów o rusztowaniu


Na wielu budowach oraz w innych przypadkach stosowane są rusztowania. Stąd przedstawiamy kilka podstawowych informacji nt. rusztowań, aby praca z ich wykorzystaniem była dla Państwa bezpieczniejsza oraz zgodna z wymaganiami prawnymi. Tym bardziej, że podczas wielu kontroli rusztowań za każdym razem mieliśmy różnego rodzaju uwagi. Czytaj więcej.


artykuł uziemienie kontenera budowlanego

Uziemienie kontenera budowlanego (zaplecze adm.-biur. / magazynowe)


Czy kontener budowlany (zapleczowy/magazynowy) powinien być zabezpieczony poprzez zainstalowanie prawidłowego uziemienia? Odpowiedź na powyższe pytanie można odnaleźć w przedstawionym artykule. Czytaj więcej.


artykuł ile gaśnic w budynku?

Jaka ilość gaśnic powinna być zapewniona w budynku?


Ile gaśnic w obiekcie budowlanym powinienem zapewnić? Bez wątpienia w każdym budynku należy zapewnić gaśnice w odpowiedniej ilości. Ustawodawca przewidział dwie podstawowe wartości, które ułatwiają wyliczenie ilości sztuk gaśnic dla danego budynku. Czytaj więcej.
artykuł nieprawidłowe mocowanie zblocza

Nieprawidłowe mocowanie zblocza na rusztowaniu


Transport pionowy na każdej budowie, niezależnie od jej wielkości stanowi zawsze problem. Dlaczego? Gdyż większość ładunków jest zwyczajnie ciężka. Oczywiście można sobie radzić na wiele różnych sposobów. Jednym z rozwiązań jest stosowanie ręcznych zbloczy, mocowanych na rusztowaniu. Niemniej jednak, instalując to urządzenie na rusztowaniu musimy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, aby praca była bezpieczna. Czytaj więcej.
artykuł uziemienie kontenera budowlanego

Jakie powinno być zejście do wykopu powyżej 1m?


Wykopy. Temat szeroki jak rzeka. Warto pamiętać, że prócz zabezpieczenia pracowników przed ewentualnym przysypaniem zwałami ziemi, ale także w tak prostych kwestiach jak bezpieczne wejście i wyjście do/z wykopu. O tyle o ile w przypadku wykopów, których głębokość nie przekracza 1 m, temat jest dość prosty, bo bezpiecznego wejścia nie trzeba zapewnić. A jak to wygląda w przypadku głębszych wykopów? Czytaj więcej.


artykuł kto ponosi odpowiedzialność za bhp?

Kto ponosi odpowiedzialność za bhp w firmie?


Ustawodawca przewidział szereg obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów bhp. Zatem kto właściwie odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie? Czy zatrudnienie pracownika służby bhp lub powierzenie zadań specjaliście spoza zakładu pracy coś zmienia? Mamy nadzieję, że tym krótkim wpisem rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Czytaj więcej.artykuł posiłki profilaktyczne

Napoje i posiłki profilaktyczne


Niniejszy artykuł opisuje wymagania w zakresie wydania posiłków oraz napoi profilaktycznych dla pracowników. Opisano wymagania w tym zakresie oraz dookreślono kryteria, kiedy pracodawca z obowiązku zobowiązany jest do zapewnienia posiłków i napoi. Temat niby nie jest trudny, ale jednak nie w każdym przypadku wszyscy o wszystkim wiedzą. Więc zapraszamy do zapoznania się z niniejszym wpisem. Czytaj więcej.


artykuł pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc w Twojej firmie


Jednym z ważniejszych aspektów dotyczących każdej firmy jest zapewnienie skutecznej pierwszej pomocy. Ustawa Kodeks pracy w każdym przypadku mówi, że pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia skutecznego systemu udzielania pierwszej pomocy. Niniejszy artykuł prezentuje kilka podstawowych informacji w zakresie systemu udzielania pierwszej pomocy. Czytaj więcej.


artykuł środki ochrony indywdualnej

Czy pracownik powinien stosować środki ochrony indywidualnej??


Czy pracownik powinien otrzymać od pracodawcy środki ochrony osobistej i ubranie oraz obuwie robocze? Niby temat jest dość prosty, ale w dalszym ciągu pojawiają się pewne problemy. W tym artykule spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. Czytaj więcej.


artykuł analiza stanu bhp

Analiza stanu BHP- czy jest potrzebna?


W każdej firmie, gdzie jest służba BHP, zobowiązana jest ona do przygotowania analizy stanu bhp w Twojej firmie. Czy jest to kolejny zbędny dokument? Z całą pewnością nie. W niniejszym artykule przedstawiamy garść informacji dotyczących analizy stanu bhp i dlaczego ten dokument warto przygotować rzetelnie. Czytaj więcej.


artykuł analiza stanu bhp

Wycinka drzew- kilka słów o bhp


W wielu przypadkach, niezbędne przygotowanie miejsca wykonywania robót nie jest realizowane wcale, albo w sposób prawidłowy. Wiele firm traktuje to jako zbędny obowiązek. Podobnie było w tym przypadku. Kilka słów nt. przygotowania miejsca robót wycinki. Czytaj więcej.


artykuł preparaty niebezpieczne/szkodliwe

Preparaty niebezpieczne/szkodliwe- organizacja stanowiska pracy oraz inne wytyczne


W każdej niemal firmie stosowane są preparaty/mieszaniny (środki chemiczne), które sklasyfikowane są jako szkodliwe/niebezpieczne w myśl przepisów CLP. Stąd ważne jest, aby do tych środków stosować niezbędne wymagania bezpiecznej pracy. W pierwszej kolejności należy zacząć od szkoleń bhp (z resztą jak w każdym przypadku), ale co dalej? Artykuł przedstawia kilka niezbędnych informacji. Zapraszamy. Czytaj więcej.


artykuł preparaty niebezpieczne/szkodliwe

Dlaczego ważny jest nadzór bhp na budowie??


Czy ważny jest nadzór nad warunkami BHP na budowie? Oczywiście, że tak. Budowy na podstawie danych statystycznych są miejscem, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy. Stąd ważne jest zrozumienie osób nadzorujących pracowników, podejmowanie działań kontrolnych (nadzór) oraz współpraca pracowników. Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem na ten temat. Czytaj więcej.

artykuł preparaty niebezpieczne/szkodliwe

Po co mi hełm ochronny?


„Panie bhpowiec, jak mi spadnie coś na głowę, to mi ten hełm nie pomoże” lub „panie, jak tak robim od 20 lat”. Taką argumentację słyszy się bardzo często. Nie zmienia to faktu, że na budowie i nie tylko tam warto używać hełmu ochronnego (nie kasku), aby uchronić głowę od urazów. I z całą pewnością jest to bardzo ważne. Czytaj więcej.


artykuł IBWR i BIOZ

IBWR i BIOZ


W wielu przypadkach w zakresie prowadzenia robót budowlanych należy przygotować IBWR oraz BIOZ. Są to dwa ważne dokumenty, które określają wymagania bezpieczeństwa prowadzonych robót. Ważne jest, aby dokumentacja ta była przygotowywana przy zachowaniu pełnej informacji od kierownika i innych niezbędnych osób. Więcej o wymaganiach dla BIOZ i IBWR można przeczytać w zaprezentowanym artykule. Czytaj więcej.

artykuł jak zapobiegać zagrożeniom na budowie

Jak zapobiegać zagrożeniom na budowie?


Ze względu na specyfikę prowadzonych prac, roboty budowlane z całą pewnością niosą za sobą szereg zagrożeń dla pracowników. Wiąże się to przede wszystkim z stosowaniem różnorodnych urządzeń, maszyn itp. oraz materiałów budowlanych , które mogą być sklasyfikowane jako szkodliwe i niebezpieczne (choć oczywiście nie tylko to jest powodem). Aby unikać niepotrzebnego ryzyka, pracodawca oraz pracownicy powinni stosować się do wymogów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej określonych przez Ustawodawcę. Czytaj więcej.


artykuł jak zapobiegać zagrożeniom na budowie

Linia życia- czy to dobre rozwiązanie??


Czy linia życia jest dobrym rozwiązaniem? Oczywiście! W niektórych przypadkach może być skutecznym rozwiązaniem, który zapewni bezpieczeństwo pracownikowi oraz umożliwi sprawne wykonanie zadania na budowie. Warto jednak pamiętać o niezbędnych zasadach określonych przez producenta tego środka ochrony. Czym jest linia życia? Czytaj więcej.


artykuł jak zapobiegać zagrożeniom na budowie

Poprawne użytkowanie linki bezpieczeństwa z amortyzatorem (i szelek do pracy na wysokości)


Szelki oraz linki bezpieczeństwa wraz z amortyzatorem i bez należy stosować poprawnie. Więc ważne jest, aby stosować się do wymagań producenta. Dlaczego? Gdyż to pozwoli na zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości, a właściwie przed konsekwencjami uderzenia osoby o podłoże. W niniejszym artykule przedstawiamy kilka ważnych informacji. Czytaj więcej.


artykuł jak zapobiegać zagrożeniom na budowie

Niebezpieczna praca na drabinie


Praca na drabinie? Żaden problem! A jednak. Drabina jest urządzeniem niezbyt skomplikowanym w swojej budowie, w przepisach bhp traktowanych jako ciąg komunikacyjny w szczególności. Niby temat prosty, każdej osobie znany, a jednak nazbyt często można wskazać na uchybienia w pracy z wykorzystaniem drabin. I tak było niestety w tym przypadku. Dobrze, że sama praca nie była wykonywana przed oknami Inspekcji Pracy :). W każdym razie, w pracy na drabinie ważne jest bezpieczeństwo. Stąd zapraszamy do zapoznania się z wpisem. Czytaj więcej.


artykuł jak zapobiegać zagrożeniom na budowie

Niebezpieczny montaż elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego


I to jeden z wielu przypadków, który można spotkać na budowie. Kiedy wszystko idzie tak, jak to zostało zaplanowane, to wszystko jest w porządku. Niemniej jednak warto się zastanowić także nad przypadkami, kiedy jednak coś pójdzie nie tak- aby minimalizować potencjalne straty, nie tylko w mieniu, ale przede wszystkim ochronić zdrowie ludzkie i życie. W tym przypadku, przynajmniej naszym zdaniem zabrakło poprawnej organizacji montowania elementów konstrukcyjnych, co w przypadku zerwania się ładunków z zawiesi stanowiłoby duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. A niestety zdarza się tak, że ładunki jednak spadają (choć wszyscy chcą tego uniknąć). Czytaj więcej.


artykuł jak zapobiegać zagrożeniom na budowie

Norma ISO 45001:2018


Norma ISO została opracowana już jakiś czas temu. Z całą pewnością norma ta jest przydatna do prowadzenia prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną w Państwa firmie, stąd warto jej się przyjrzeć bliżej. W niniejszym artykule przedstawiamy kilka podstawowych informacji nt. tej normy. Czytaj więcej.


artykuł jak zapobiegać zagrożeniom na budowie

Obuwie robocze


Wielu pracodawców zobowiązanych jest do wydawania obuwia roboczego pracownikom. Obowiązek stosowania i wydawania obuwia roboczego wynika bezpośrednio z regulacji prawnych określonych w Kodeksie pracy. W niniejszym artykule omawiamy kilka zagadnień związanych z obuwiem roboczym. Stąd zapraszamy wszystkich do zapoznania się z przygotowanym materiałem. Czytaj więcej.


artykuł jak zapobiegać zagrożeniom na budowie

Obowiązki pracownika


Czy pracownik również ma obowiązki określone przez Ustawodawcę w zakresie tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy? Oczywiście, że ma. Pracownik powinien w szczególności współpracować z pracodawcą w zakresie tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poprzez stosowanie się do wytycznych obowiązujących w firmie. I jest to bardzo ważne. Więcej informacji na temat obowiązków pracownika można odnaleźć w tym artykule. Zapraszamy. Czytaj więcej.


ZUS nie wypłaci pieniędzy

Czy ZUS może nie wypłcić odszkodowania z tytułu wypadku za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP??


Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo odmówić wypłacenia odszkodowania pracownikowi, który uległ wypadkowi. Pamiętać należy, że Ustawodawca nakłada na pracowników pewne obowiązki (nie tylko na pracodawcę). Z tymi obowiązkami wiąże się także odpowiedzialność i tym także należy pamiętać. Więcej informacji można odnaleźć w naszym krótkim wpisie. Czytaj więcej.


ZUS nie wypłaci pieniędzy

Okulary ochronne, a okulary korekcyjne


Dość częstym przypadkiem na np. terenie budowy jest stosowanie okularów korekcyjnych. I w tym nie ma nic nadzwyczajnego. A co jednak w przypadku, kiedy podczas pracy także pracownik jest zobowiązany do stosowania okularów ochronnych? Czy w takim przypadku można stosować jedynie okulary korekcyjne, które z założenia pracownika będą również pełnić rolę okularów ochronnych? Więcej informacji w poniższym artykule. Czytaj więcej.


ZUS nie wypłaci pieniędzy

Oznakowanie rusztowania


Ponownie wracamy z tematem rusztowania. Czy ważne jest oznakowanie rusztowania? W przypadku, kiedy do dyspozycji mamy jedno rusztowanie, brak oznakowania nie będzie stanowić problemu. Niemniej jednak w przypadku większej ilości rusztowań- warto zastosować odpowiednie oznakowanie, aby określić czy dane rusztowanie w ogóle nadaje się do eksploatacji. Czytaj więcej.


ZUS nie wypłaci pieniędzy

Badania profiaktyczne lekarza medycyny pracy, a czas pracy


Wielu pracowników podczas szkoleń bhp zadają pytanie czy badania lekarza medycyny pracy mogą odbywać się w czasie prywatnym?? Jest to pytanie, które najlepiej zadać osobom zatrudnionych w dziale kadr lub pracodawcy, gdyż dotyczy czasu pracy, niemniej jednak udzielamy odpowiedzi i w tym zakresie. Więcej informacji można odnaleźć w naszym wpisie. Czytaj więcej.


ZUS nie wypłaci pieniędzy

Czym jest kontakt, czym narażenie?


Pojęcie kontakt i narażenie w zakresie kwestii dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy bywa często stosowane zamiennie lub mylnie interpretowane. W niniejszym wpisie chcielibyśmy pomóc pracodawcy w rozróżnieniu tych pojęć. Mamy nadzieję, ze informacje będą dla Państwa przydatne w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Czytaj więcej.


ZUS nie wypłaci pieniędzy

Obowiązki kontrolowanego podmiotu


Każdy przedsiębiorca wie, że jego firma może zostać skontrolowana przez instytucje, które zgodnie z Kodeksem pracy są uprawnione do przeprowadzenia kontroli w podmiocie gospodarczym. Niemniej jednak nie każdy właściciel firmy wie, jakie są jego obowiązki w zakresie przeprowadzanej przez te instytucje kontroli? Mamy nadzieję, że ten krótki wpis rozwieje Państwa wątpliwości. Czytaj więcej.


ZUS nie wypłaci pieniędzy

Odwołanie się od nakazu wydanego przez inspektora pracy


Czy można się odwołać na decyzję inspektora pracy, w szczególności w przypadku, kiedy inspektor pracy nie ma racji? Trzeba pamiętać, że w niektórych przypadkach zasadne jest, aby przesłać swoje stanowisko w zakresie przeprowadzonej kontroli PIP. Więcej informacji można odnaleźć w naszym kolejnym krótkim wpisie. Czytaj więcej.


ZUS nie wypłaci pieniędzy

Co powinien zawierać protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy??


Po wykonanych czynnościach, kontrolowane przedsiębiorstwo powinno otrzymać wypełniony raport z kontroli realizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy lub też przez inną instytucję. W niniejszym wpisie prezentujemy informacje, które wskazują jakie informacje powinny być zawarte w tym dokumencie. Czytaj więcej.


ZUS nie wypłaci pieniędzy

Kiedy inspektor pracy może rozpocząć kontrolę w Twojej firmie?


Czasami pracodawcy zadają pytanie, czy Inspekcja Pracy może „wejść” do ich firmy i czy mogą rozpocząć wykonywanie kontroli przedsiębiorstwa. W niniejszym wpisie postaramy się wyjaśnić jakie są warunki rozpoczęcia kontroli przez Inspekcję Pracy. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem. Czytaj więcej.


uprawnienia inspektora pracy

Jakie uprawnienia posiada inspektor pracy??


Nie każdy pracodawca zdaje sobie dokładnie sprawę z tego, jakie uprawnienia posiada inspektor pracy. Dlatego przygotowaliśmy niniejszy wpis, w którym przedstawiamy określone przez Ustawodawcę uprawnienia inspektora pracy. Zapraszamy do zapoznania się z wpisem. Czytaj więcej.


uziemienie kontenera budowlanego

Czy kontener budowlany powinien zostać uziemiony?


Podczas procesów budowlanych nierzadko można zauważyć, że kontenery budowlane, które stosowane są jako pomieszczenia magazynowe, administracyjno-biurowe na czas prowadzonych robót nie są uziemione. Czy to jest prawidłowe z punktu widzenia wymogów BHP? Postaramy się odpowiedzieć w tym wpisie. Czytaj więcej.


uprawnienia sep

Uprawnienia SEP


Do niektórych rodzajów prac Ustawodawca przewiduje, żeby pracownicy posiadali odpowiednie potwierdzone kwalifikacje zawodowe. I właśnie uprawnienia SEP są takim potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych pracownika. Więcej informacji o uprawnieniach SEP można odnaleźć właśnie w tym artykule. Zapraszamy! Czytaj więcej.


urządzenia podlegające UDT

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu


Każdy z pracodawców kojarzy Urząd Dozoru Technicznego. Niemniej jednak nie zawsze jest wiadome, jakie urządzenia podlegają pod kontrolę tego urzędu. W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie urządzenia techniczne podlegają pod UDT. Ponadto wskazujemy co należy zrobić, aby zrealizować przegląd UDT urządzenia. Czytaj więcej.


hydranty wewnętrzne

Kilka informacji nt. hydrantów wewnętrznych


W niniejszym artykule prezentujemy kilka wymagań w zakresie instalacji wodnej przeciwpożarowej, która zainstalowana jest wewnątrz budynków (hydranty). Bez wątpienia przepisy prawa powszechnie obowiązującego w sposób szczegółowy regulują kwestie dotyczące hydrantów i przynajmniej w podstawowym zakresie warto poznać te wymagania. Czytaj więcej.

kontrole urządzeń przeciwpożarowych

Jak często należy kontrolować wyposażenie przeciwpożarowe?


Warto pamiętać, aby zainstalowane urządzenia przeciwpożarowe u Państwa w obiekcie budowlanym lub na terenie były kontrolowane (przeglądy serwisowe) przynajmniej raz na jakiś czas, aby zapewnić ich odpowiednią sprawność. Przepisy przeciwpożarowe w sposób wyraźny określają, że to wyposażenie w każdym przypadku i w każdym czasie powinno być w pełni sprawne. Więcej informacji można odnaleźć w niniejszym wpisie. Zapraszamy. Czytaj więcej.obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej nałożone przez ustawodawcę

Jakie obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej nałożył Ustawodawca??


Już nie jedna osoba przekonała się, że lepiej jest przygotować się wcześniej na możliwość wystąpienia pożaru. Dla każdej firmy jest to duża tragedia, gdyż niejednokrotnie pożar trawi cały dorobek firmy. Stąd ważne jest, aby spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowe, gdyż pozwoli to na zminimalizowanie prawdopodobieństwa powstania pożaru oraz ewentualnie minimalizowania jego rozmiarów lub skutków. Nie bez znaczenia jest także ochrona ludzkiego życia. Stąd przygotowaliśmy krótki wpis, który pomoże Państwu w określeniu nałożonych obowiązków w tym zakresie. Zapraszamy! Czytaj więcej.


osoby wyznaczone do pierwszej pomocy i działań gaśniczych

Osoby wyznaczone do działań gaśniczych i ewakuacji zgodnie z Ustawą Kodeks pracy


Czy pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy? Tak. Zgodnie z Ustawą kodeks pracy, pracodawca powinien wyznaczyć takie osoby. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w tym wpisie. Jednocześnie przypominamy, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia skutecznego systemu udzielania pierwszej pomocy, co wiąże się także z zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia. Czytaj więcej.


prace pożarowo niebezpieczne

Prace pożarowo niebezpieczne- zabezpieczenie stanowiska pracy


W wielu przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie prac, podczas których używa się otwartego ognia lub prowadzi prace, podczas których powstają iskry. Stąd ważne jest, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego. W jaki sposób wypełnić ten wymóg? W niniejszym wpisie określiliśmy sposób zabezpieczenia tego rodzaju prac podczas robót budowlanych, realizowanych podczas prac inwestycyjnych jednej z bardziej znanych budów w Polsce. Zachęcamy do lektury! Czytaj więcej.


ewakuacja

Ewakuacja


Przepisy dość szczegółowo określają wymagania w zakresie obowiązku organizowania próbnej ewakuacji (nazywanej precyzyjnie i poprawnie: praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji) określone zostało w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Tzw. próbna ewakuacja naszym zdaniem powinna być realizowana nie tylko z powodu nałożonego obowiązku, ale w celu poprawienia warunków bezpieczeństwa pracy. Więcej informacji o wymogu jej organizowana można przeczytać w tym wpisie. Zapraszamy! Czytaj więcej.


przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu


Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest jednym z ważniejszych urządzeń przeciwpożarowych, które instaluje się w obiektach budowlanych. To właśnie dzięki niemu możemy odciąć zasilanie podstawowe w obiekcie budowlanym, z pominięciem zasilania, które zaopatrza w energię elektryczną urządzenia przeciwpożarowe, które jej wymagają, na czas niezbędny w czasie pożaru. W niniejszym wpisie określimy, kiedy przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać zainstalowany w budynku. Czytaj więcej.


szelki do pracy na wysokości

Praca na wysokości, czyli stosowanie szelek bezpieczeństwa (chroniących przed upadkiem z wysokości)


Praca na wysokości? Kiedy pracę można nazwać pracą na wysokości? Z całą pewnością prace, które realizowane są powyżej 1 m nad otaczającym terenem lub podłogą są pracami na wysokości. Stąd ważne jest, aby pracowników zabezpieczyć w taki sposób, aby uchronić ich przed upadkiem. Do prac na wysokości można wykorzystać w celu ochrony pracowników wiele rozwiązań. Między innymi przykładowo są to linie życia (również z szelkami do pracy na wysokości) lub bariery. Ponadto stosuje się w wielu przypadkach właśnie szelki do pracy na wysokości. I ważne jest, aby stosować je w prawidłowy sposób, a pracowników skierować na szkolenie z tego zakresu. Ważne jest również zrozumienie przez pracowników skutków ewentualnego upadku nawet z niewielkich wysokości. Więcej informacji nt. szelek do pracy na wysokości można odnaleźć we wpisie. Zapraszamy. Czytaj więcej.


prace szczególnie niebezpieczne

Jakie prace możemy zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych?


W wielu firmach, pewne rodzaje prac możemy zaliczyć do tzw. „prac szczególnie niebezpiecznych”. Ustawodawca w sposób szczegółowy dookreśla, jakie rodzaje prac należy dookreślić jako prace szczególnie niebezpieczne. Ważne jest to, że podczas tego rodzaju prac należy zapewnić szczególne warunki bezpieczeństwa, a w przypadku stanowisk robotniczych, zwiększona jest częstotliwość szkoleń okresowych. Stąd ważne jest, aby potrafić określić te rodzaje prac, które wymagają uwagi. Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z tym wpisem. Czytaj więcej.


prace szczególnie niebezpieczne

Roboty z otwartą podłogą- (układanie przewodów elektrycznych w rozdzielni elektrycznej)


Prace pod podłogą mogą być traktowane jako prace szczególnie niebezpieczną, biorąc pod uwagę wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to przypadków, kiedy podłoga jest monolityczna. W niniejszym artykule opisujemy procesy pracy, związane z układaniem przewodów elektrycznych w rozdzielni elektrycznej. Czytaj więcej.


prace szczególnie niebezpieczne

BHP przy stosowaniu zawiesi


Stosowanie zawiesi w prawidłowy sposób oraz przeglądy techniczne stanu zawiesi to ważna kwestia. To właśnie na zawiesiach podczepione są (bezpośrednio) transportowane ładunki. Wielokrotnie spotykaliśmy się już z zawiesiami, które były uszkodzone, które powinny być wycofane z eksploatacji zgodnie z informacjami określonymi przez producenta. Więcej informacji; zapraszamy do zapoznania się z wpisem. Czytaj więcej.


stosowanie środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej


Bez wątpienia, tam gdzie jest to niezbędne należy stosować środki ochrony indywidualnej. Mnogość zagrożeń oraz rozwiązań w tym zakresie jest dużo. I ważne jest, aby te środki, które przekazuje pracodawca były stosowane przez pracowników podczas procesów pracy. Stąd przygotowaliśmy niniejszy wpis, w którym prezentujemy podstawowe informacje nt. ochrony pracowników. I pamiętajmy o zasadzie- w pierwszej kolejności należy stosować środki ochrony zbiorowej, a dopiero następnie środki ochrony indywidualnej. Zapraszamy! Czytaj więcej.


stosowanie środków ochrony indywidualnej

Temperatura w pomieszczeniach pracy


Temperatura pomieszczenia pracy stałej jest ważnym tematem. Pozwala na zapewnienie odpowiedniego komfortu oraz uniknięcia negatywnych skutków np.: niskiej temperatury. Ustawodawca w sposób wyraźny określa, jaka temperatura minimalna powinna być zapewniona dla poszczególnych rodzajów prac (administracyjno-biurowych oraz dla prac lekkich fizycznych i pozostałych prac fizycznych). Jednocześnie przypominamy, że ustawodawca nie dookreślił maksymalnej wartości temperatury (z pominięciem pracy wykonywanej przez osoby młodociane oraz kobiet karmiących dziecko piersią i w ciąży). Więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z przedstawionym materiale. Czytaj więcej.


stosowanie środków ochrony indywidualnej

Transport pionowy ładunków na budowie (upadek ładunku podczas prac transportowych)


Czasem mimo zastosowania się do wymagań bhp, w wyniku pomyłki lub też z innych powodów i tak może dojść do upadku ładunku. Dobrym przykładem jest to, że podczas robót budowlanych, doszło do upadku płyt betonowych, które stanowiły elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego. W tym przypadku nikomu nic się nie stało, choć nie dało się uniknąć strat w mieniu. Czytaj więcej.


zdarzenie potencjalnie wypadkowe

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe


Zdarzenia potencjalnie wypadkowe nie są właściwie zdefiniowane prawnie. Niemniej jednak i tym tematem się zajmiemy, tym bardziej, ze niektóre firmy zbierają dane dotyczące tego typu zdarzeń. Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z zaprezentowanym wpisem. Czytaj więcej.


zdarzenie potencjalnie wypadkowe

Wypadek pracodawcy lub osoby prowadzącej jednoosobową działalnosć gospodarczą


Wypadkowi może ulec nie tylko pracownik, ale również pracodawca lub osoba prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Czy w takim przypadku pracodawca oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą również muszą powyższe pytanie można odnaleźć w niniejszym wpisie. Zapraszamy. Czytaj więcej.


zdarzenie potencjalnie wypadkowe

Wypadek przy pracy


Niestety nie ma 100% możliwości wyeliminowania wystąpienia wypadku przy pracy, chociażby ze względu na fakt, że sami pracownicy nie zawsze stosują się do wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego ważne jest, aby przestrzegać wymogów bhp. Niemniej jednak w przypadku, kiedy dojdzie do wypadku przy pracy, pracodawca zobowiązany jest do powołania zespołu powypadkowego. Więcej informacji można odnaleźć w niniejszym wpisie. Czytaj więcej.


zdarzenie potencjalnie wypadkowe

Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy


Wpis nt. wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy. Kilka podstawowych informacji. Czytaj więcej.


zdarzenie potencjalnie wypadkowe

Termin odwołania się od nakazu Inspektora pracy


Czy można odwołać się od decyzji wydanej przez inspektora pracy? Jeśli tak to w jakim terminie?? Uspokajając dodamy, że jest taka możliwość. Pozostałe informację postaraliśmy się przekazać w niniejszym artykule. Czytaj więcej.


szkolenie przeciwpożarowe

Czy szkolenia przeciwpożarowe są obowiązkowe (szkolenia ppoż.)??


Czy szkolenia przeciwpożarowe są obowiązkowe? W samym środowisku BHP jest wiele interpretacji tego zagadnienia. Wynika to przede wszystkim z braku jednolitego uregulowania zagadnienia, w przeciwieństwie do szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niemniej jednak podczas wielu kontroli, które realizowane były przez Państwową Straż Pożarną sprawdzano, czy zrealizowano szkolenia przeciwpożarowe. Ponadto kwestionowano dokumentację, która przygotowana została przez osoby zajmujące się tylko kwestiami BHP. Stąd obowiązek występuje, czy nie ma takiego obowiązku? Czytaj więcej.


szkolenie przeciwpożarowe

Instalacja tryskaczowa


Instalacja tryskaczowa nie jest tania. Wie to każdy, który instalował tą instalację w swoim obiekcie budowlanym. Niemniej jednak nikt nie stwierdzi, że jest ona skuteczna. Stąd ważne jest, aby instalacja ta była wykonana zgodnie z wymaganiami przepisów i norm, w budynkach, w których powinna być wykonana z obowiązku w szczególności. W niniejszym artykule przedstawiamy kilka podstawowych informacji nt. instalacji tryskaczowej. Zapraszamy. Czytaj więcej.


szkolenie przeciwpożarowe

Kiedy powinienem wyznaczyć koordynatora bhp?


Ustawa Kodeks pracy wskazuje, w jakich przypadkach należy wyznaczyć koordynatora BHP. Jego zadanie związane jest z koordynowaniem działań w zakresie BHP, które powinny podejmować firmy. Czytaj więcej.


szkolenie przeciwpożarowe

Kiedy przedawnią się roszczenia w związku z stosunkiem pracy??


Jak długo może ubiegać się pracownik o niewypłacone środki z tytułu ekwiwalentu za pranie lub z innych powodów? W zdaniu poprzednim przedstawiliśmy tylko przykład ewentualnych roszczeń. Kodeks pracy przewiduje w dość szczegółowy, kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu stosunku pracy. Więcej informacji można odnaleźć w tym krótkim wpisie. Czytaj więcej.


szkolenie przeciwpożarowe

Za co pracodawca może otrzymać grzywnę?


W niniejszym artykule przedstawiamy przypadki, kiedy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy pracodawca może zostać ukarany grzywną. Jednocześnie przypominamy, że na pracodawcę może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1 tysiąca zł do 30 tysięcy złotych. Więc naszym zdaniem, stawka jest wysoka. Więcej informacji można odnaleźć w niniejszym wpisie. Zapraszamy. Czytaj więcej.


szkolenie przeciwpożarowe

Skuteczne szkolenie bhp- czyli jak przygotować się do szkolenia bhp


Na podstawie własnego doświadczenia możemy stwierdzić, że szkolenia bhp dla niektórych pracowników oraz pracodawców nie są najbardziej interesującym tematem. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to pewien obowiązek, który należy spełnić, a od firmy szkoleniowej zależy w jaki sposób takie szkolenie zostanie przeprowadzone. Stąd ważne jest, aby zaktywizować pracowników. Czytaj więcej.


szkolenie przeciwpożarowe

Przechowywanie środków ochrony indywidualnej


Samo stosowanie środków ochrony indywidualnej jest ważne. Ważne jest również ich prawidłowe użytkowanie i przechowywanie tych środków w odpowiedni sposób. Dlaczego? Gdyż nieprawidłowe przechowywanie środków ochrony indywidualnej może spowodować ich skrócenie czasu eksploatacji lub zmniejszenie właściwości ochronnych. Czytaj więcej.


szkolenie przeciwpożarowe

Pomieszczenie pracy


Czy przepisy w sposób szczegółowy określają wymagania w zakresie BHP dla pomieszczeń pracy? Z całą pewnością można wskazać na wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań techniczno-budowlanych. Właściwie wymagania dla pomieszczeń pracy w zakresie przepisów bhp nie są wyjątkowo skomplikowane. Kilka wymagań w tym zakresie zostało przedstawione w niniejszym wpisie. Czytaj więcej.


szkolenie przeciwpożarowe

Ile pracodawca musi zapewnić wody?


Przepisy dość wyraźnie wskazują ile wody musi zapewnić pracodawca nie tylko do celów spożywczych. W niniejszym artykule opisujemy, jaka ilość wody musi być zapewniona zgodnie z wymaganiami przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Czytaj więcej.


szkolenie przeciwpożarowe

Wypadek śmiertelny, zbiorowy lub ciężki


Do wypadku może dojść niemal w każdej firmie. Faktem jest to, że nie każdy wypadek pracodawca musi zgłosić. Z całą pewnością nie ma takiego wymogu dla „lekkich” wypadków, a jak to wygląda w przypadku wypadku śmiertelnego, zbiorowego oraz ciężkiego? Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać zapoznając się z przygotowanym przez nas wpisie. Zapraszamy. Czytaj więcej.


szkolenie przeciwpożarowe

Badania środowiska pracy


Badania środowiska pracy należy realizować zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ustawodawcę. Niemniej jednak to co będzie mierzone/badane w Twojej firmie zależy od czynników, które występują w środowisku pracy. Ponadto obowiązek lub jego brak należy rozważać na podstawie opracowanej oceny ryzyka zawodowego. Czytaj więcej.


szkolenie przeciwpożarowe

Prowadzenie robót ziemnych


Roboty ziemne, nawet te niewielkie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami przepisów BHP. Ma to duże znaczenie nie tylko dla pracowników firmy, ale także osób postronnych (np.: przechodniów), co zostało zaprezentowane na fotografii poniżej- dzieci, zwierzęta, osoby starsze. Bezpieczne warunki prowadzonych robót należy zapewnić w każdym przypadku. Czytaj więcej.


zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych


Czy są jakieś szczególne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności? Z całą pewnością takim osobom także należy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale czy coś ponadto? Czytaj więcej.


zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Szkolenie BHP, a przepisy RODO


Przepisy RODO obowiązują od 2017 roku. Później wymagania określone przez Unię Europejską zostały zaimplementowane do krajowych przepisów, które dotyczą ochrony danych osobowych. A jak to wygląda w zakresie udostępniania danych osobowych pracowników firmom, które realizują zlecone zadania z zakresu BHP (np.: szkoleń BHP)? Niestety tego aspektu, aby nawet dostarczyć tej firmie dokumentacji z szkolenia bhp nie da się ominąć. A co można zrobić, aby wszystkie zadania były zrealizowane zgodnie z wymaganiami prawnymi? Informacja w niniejszym wpisie. Czytaj więcej.


zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Znak "CE", a znak China Export


CE. Znak bezpieczeństwa? Certyfikat? Niekoniecznie należy tak to interpretować. Z całą pewnością jest to informacja, że maszyna czy urządzenie, narzędzie przeszło „ocenę zgodności”. Zwrócić również należy na różnice, które związane są z „naszym znakiem CE”, a znakiem określanym jako China Export. Z całą pewnością nie jest to znak informujący, że dana maszyna czy urządzenie spełnia wymagania dopuszczenia do eksploatacji w UE. Więcej informacji można odnaleźć w naszym artykule. Zapraszamy. Czytaj więcej.


Zapraszamy do odwiedzenia strona 1 z publikacji