bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
artykuł szkolenia bhp

Czy pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkoleń bhp dla pracowników?


Być może i znajdą się tacy pracodawcy, którzy chcieliby uniknąć obowiązku organizowania szkoleń bhp dla swoich pracowników. Niemniej jednak w tym temacie przepisy są nieubłagane- niezależnie od zdania pracodawcy, taki obowiązek istnieje i nie za bardzo można z tym dyskutować. Dodatkowo, należy pamiętać, że niedopełnienie wymogu organizacji szkoleń bhp prędzej czy później się zemści. I nie mamy tutaj na myśli konsekwencji, które wynikają z ewentualnej kary nałożonej podczas czynności kontrolnych przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy. Szczerze mówiąc to jest najmniejszy problem.

Większe kłopoty się zaczną w przypadku, kiedy dojdzie do wypadku. Warto pamiętać, że odpowiedzialność pracodawcy nie kończy się tylko na zapisach określonych w Ustawie Kodeks pracy. Szereg zapisów możemy również odnaleźć w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie karnym. I właśnie te przypadku mamy na myśli. Niemniej jednak, wracając do Ustawy Kodeks pracy, pracodawca w przypadku, kiedy np.: nie zorganizuje szkolenia bhp wstępnego dla pracownika, podczas kontroli realizowanej przez Inspekcję Pracy z całą pewnością zostanie ukarany grzywną od 1 tyś. do 30 tyś. PLN (oczywiście, w niektórych przypadkach nie obejdzie się bez sądu).

Obowiązek organizowania szkoleń bhp oraz uczestniczenia pracowników w tych szkoleniach dookreślony jest w samej Ustawie Kodeks pracy. Właściwie wymóg ten można traktować jako uprawnienie pracownika i jednocześnie obowiązek oraz obowiązek samego pracodawcy. I temat jest oczywisty dla większości pracodawców, w przypadku, kiedy mamy do czynienia z pracownikami- czyli osobami, które pracują w naszej firmie na podstawie stosunku pracy.

A jak to wygląda w przypadku innych osób? np.: wykonujących swoje zadania na podstawie umów zlecenia/dzieło czy jednoosobowych działalności gospodarczych? Temat jest dość z pozoru nieprecyzyjny, ze względu na zapisy art. 304 Ustawy kodeks pracy. I wielu pracodawców nie szkoli takich osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Naszym zdaniem jest to błąd. Dlaczego jest to błąd? Gdyż zgodnie z przytoczonym wymogiem prawnym, pracodawca ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy również dla tych osób. Można by się upierać, że są to np.: „bezpieczne maszyny i urządzenia”, odpowiednia temperatura, czy same pomieszczenia pracy.

I tutaj z pomocą przychodzi art. 304 [1], który wyraźnie wskazuje, że obowiązkiem osób wykonujących zadania na innej umowie niż np.: umowa o pracę (stosunek pracy- dotyczy umów zlecenia, o dzieło), zobowiązane są do realizowania obowiązków tożsamych jak dla pracowników. I właśnie jednym z obowiązków pracowniczych jest branie udziału w szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stąd prosty wniosek, że takie osoby również powinny szkolenie bhp „przejść”.

Natomiast w przypadku osób, które wykonują zadania na podstawie umów B2B (działalność gospodarcza)- jedna i druga firma powinna współpracować ze sobą w taki sposób, aby wypełniać obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy dla różnych podmiotów pracujących w jednym miejscu. Niezwykle istotnym elementem w tym przypadku jest z całą pewnością informowanie o zagrożeniach, które mogą lub występują podczas określonego rodzaju pracy.
Zobacz nasze usługi: