bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
artykuł szkolenia bhp

Jak powinny być prowadzone prace na wysokości?


W dużym uproszczeniu, pracą na wysokości możemy nazwać prace, które wykonywane są powyżej 1 m nad poziomem podłogi/otaczającego terenu oraz niezabezpieczone żadnymi środkami ochrony (np.: balustradami). To, że w takich warunkach może dojść do upadku pracownika, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Ponadto praca ta jest traktowana w myśl przepisów jako praca szczególnie niebezpieczna i słusznie, z resztą.

Warto pamiętać, że do takich prac należy stosować niezbędne rozwiązania, które chronią przed doznaniem urazu w wyniku upadku. W pierwszej kolejności należy rozważyć czy możliwe jest zastosowanie środków ochrony zbiorowej, a następnie, środków ochrony indywidualnej (które należy stosować wszędzie tam, gdzie nie można zastosować środków ochrony zbiorowej). Ponadto niezbędny jest nadzór bhp nad tymi pracami oraz zrealizowanie instruktażu przed rozpoczęciem tego typu pracy- w którym określone i przedstawione zostaną pracownikom wymagania dotyczącej bezpiecznej pracy.

Ostatnio mieliśmy okazję uczestniczyć w obchodzie BHP z służbą BHP inwestora w obrębie prowadzonych robót remontowych na terenie jednej z elektrowni.

Obchód jak obchód- nie było by nic w nim wyjątkowego poza dwoma przypadkami, kiedy pracownicy pracowali na wysokości bez zabezpieczeń (znacznie powyżej 1 m). Jako, że kocioł, który był remontowany podlega pod prawo energetyczne, prace te powinny być wykonywane w tzw. strefach pracy. W każdej strefie pracy powinna znajdować się osoba kierująca pracownikami. Każde rozpoczęcie prac w danej strefie powinno być poprzedzone pisemnym zezwoleniem na wykonywane prace. Ponadto roboty te powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami bhp dla tych prac.

Każdy z nas wie, że w przypadku pracy na wysokości należy w „jakichś” sposób zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z tej wysokości. Niby jest to temat prosty, a jednak czasami nie jest to takie oczywiste. Z całą pewnością z pracą na wysokości nie ma żartów. Upadek już z niewielkiej wysokości (np. 1 m) może skończyć się poważnymi urazami lub śmiercią pracownika. Stąd zawsze warto (a właściwie należy) zabezpieczyć siebie lub pracownika przed taką możliwością. To z pewnością uchroni przed niepożądanymi skutkami ewentualnego upadku. Inną kwestią jest to, że pracodawca oraz osoba bezpośrednio sprawująca nadzór nad realizacją tych prac (osoba kierująca) ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie wymogów bhp.

Rozmawiając z „project manager’em” firmy, dla której świadczymy usługi dowiedziałem się, że w poprzedniej firmie, w której pracował, miał już miejsce upadek pracownika z wysokości 11 m. Śmiertelny upadek. Finał był taki, że prócz śmierci pracownika, pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami „dostali na dzień dobry” zestaw zarzutów, które później były rozstrzygane w sądzie. I nie ma się co łudzić, że tłumaczenia typu „nie da się tego wykonać zgodnie z przepisami” będą w sądzie wystarczające.

Choć te zarzuty z perspektywy bhp nie są najważniejsze. Najważniejsza jest profilaktyka oraz odpowiedni nadzór nad realizacją prac. I pamiętajmy, że ten nadzór powinien być zapewniony przede wszystkim przez osoby kierujące pracowniami. Dlaczego? Gdyż to właśnie kierownicy (w tym również pracodawca), zgodnie z Kodeksem pracy zobowiązani są do zapewnienia nadzoru nad prawidłową realizacją prac i to oni częściej niż służba bhp są w miejscu wykonywania tych prac (a także posiadają pełną odpowiedzialność za pracowników oraz warunki pracy). Choć oczywiście nie sugeruję, że służba BHP nie musi nic w tym kierunku zrobić. W przypadku naszej firmy- nasze działania skupione są na profilaktyce, aby nie dochodziło do wypadków.

Niestety ze względu na zakaz wykonywania fotografii na terenie prowadzonych robót (teren elektrowni) nie zamieścimy szczegółowych fotografii opisywanego przypadku, ale mamy nadzieję, że i tak ten wpis da „do myślenia” nie tylko pracodawcom i kierownikom, ale również pracownikom, którzy także odpowiedzialni są za swoją pracę oraz wykonywanie jej zgodnie z wymaganiami bhp.

Ponadto z perspektywy firmy, dobrze jeśli ma potwierdzone na piśmie to, że był przeprowadzony instruktaż przed rozpoczęciem prac na wysokości, zgodnie z wymaganiami dla prac szczególnie niebezpiecznych. To jakie środki ochrony zostaną zastosowane, zależy tak naprawdę od warunków, w jakich będą prowadzone prace. I tutaj jest wiele rozwiązań, które można zastosować. Niemniej jednak najczęściej można się spotkać z balustradami oraz szelkami do pracy na wysokości, stosowane wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. Ponadto, w niektórych przypadkach niezbędne będzie również zapewnienie asekuracji pracowników zgodnie z wymaganiami art. 225 Ustawy Kodeks pracy. Stąd nadmienimy, że jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie prowadzenia tego typu prac- jesteśmy do dyspozycji i zachęcamy do kontaktu z nami. Z chęcią pomożemy. Dane kontaktowe można odnaleźć w zakładce kontakt
.
Zobacz nasze usługi: