bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
artykuł szkolenia bhp

Czy można stosować w Polsce gaśnicę z niemieckimi napisami na etykiecie?


Dość często zdarza się, ze w Polskich firmach można odnaleźć gaśnice, które napisy mają po niemiecku na etykiecie. Pytanie jest teraz zasadnicze- czy taka gaśnica może być instalowana i eksploatowana zgodnie z wymaganiami polskiego prawa?

Temat nie jest niezwykle zawiły tak na dobrą sprawę. Niemniej jednak mogą być dwa przypadki. Pierwszy może dotyczyć w ogóle pojazdów, zarejestrowanych poza granicami kraju oraz wyposażonych w gaśnicę, której etykieta jest sporządzona w innym języku, jak język polski. W takim przypadku, wszelkie wymagania są spełnione. Nie ma konieczności, aby wjeżdżając na teren RP, taką gaśnicę wymieniać na taką, której etykieta jest w języku polskim. I dobrze, bo to by było co najmniej dziwne, a także wątpliwe jest, że ktoś z zza granicy stosowałby się do tego wymogu.

Innym przypadkiem jest natomiast to, że gaśnice, które kierowane są na nasz rynek, z napisami w języku polskim na etykiecie, tutaj sprzedawane i eksploatowane powinny zostać dopuszczone do eksploatacji przez Laboratorium Straży Pożarnej, która skontroluje, czy dana gaśnica w ogóle spełnia wymagania stawiane tym urządzeniom. Dlaczego? Gdyż gaśnica uznawana jest za urządzenie, które chroni zdrowie i życie oraz mienie. Powyższe wymaganie zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. I to, aby urządzenia te były odpowiednie, chyba nie musimy rozpisywać, a każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę.

Drugą kwestią, jaką należy poruszyć to także jaką niewątpliwie należy poruszyć to fakt, że niemieckie napisy na gaśnicy mogą nie być zrozumiałe dla innych osób. I to może stanowić problem. Jednak warto także wspomnieć, że na terenie RP obowiązuje ustawa o języku polskim, stąd między innymi dzięki tej ustawie możemy czytać etykiety na produktach w języku polskim. I słusznie z resztą- bo jest to język zrozumiały dla niemal każdej osoby.

Drugą kwestią jest także to, czy taka gaśnica powinna przejść przegląd roczny (potocznie „legalizację gaśnicy”). Tutaj można się spierać, niemniej jednak naszym zdaniem, gaśnica taka nie powinna przejść przeglądu w sposób pozytywny, w przypadku kiedy stosowana jest w np.: polskiej firmie, która ma siedzibę na terenie RP.

Drugą kwestią jest to, ze zwykle gaśnice te są bardzo stare. W przypadku gaśnic proszkowych należy pamiętać o dwóch terminach. Pierwszy, który dotyczy przeglądu gaśnicy co najmniej raz na rok oraz drugi, który dotyczy okresowej wymiany środka gaśniczego, który znajduje się w jej wnętrzu (o czym dość często zapomina wiele osób). Stąd trudno się spodziewać, że 20stoletnia gaśnica zadziała w sposób prawidłowy.

Tak czy siak, życzymy Państwu, aby jednak potrzeby użycia gaśnicy w sytuacji kryzysowej jednak nie było!
Zobacz nasze usługi: