bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia bhp)


szkolenia bhp sosnowiec Pawłowski BHP ppoż.

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zobowiązany jest również do zorganizowania szkoleń bhp wstępnych oraz okresowych, podczas których omówione zostaną zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy. Warto nadmienić, że w przypadku nieodbycia szkolenia bhp przez pracownika, pracodawca może ponieść surowe konsekwencje, gdyż ponosi pełną odpowiedzialność za niezrealizowanie tego podstawowego obowiązku (np.: w przypadku wypadku). Odpowiedzialność ta wynika z art. 237 [3] Ustawy Kodeks pracy:

[...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.Prowadzimy szkolenia:Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane są w tradycyjnej formie oraz z wykorzystaniem autorskiej platformy szkoleniowej (szkolenia bhp on-line, odnośnik do szczegółowych informacji znajduje się po lewej stronie) oraz z wykorzystaniem rozwiązań telekonferencyjnych z wykorzystaniem aplikacji, którą zna niemal każdy. Przedstawiamy także możliwe (dopuszczalne przez Ustawodawcę) formy szkoleń, które realizowane są przez naszą firmę klik w formy szkoleń bhp.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się dlaczego warto realizować szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapraszamy tutaj. Przedstawiamy również plik pdf, gdzie wskazane zostały terminy szkoleń bhp, klik w czasookres szkoleń bhp.

Warto pamiętać, że każde szkolenie bhp...


należy realizować na podstawie przygotowanych programów szkolenia. W przypadku ich braku, z chęcią je dla Państwa przygotujemy. Warto pamiętac, że program szkolenia bhp powinien być dostosowany do grupy szkoleniowej oraz warunków pracy w danej firmie (czyli powinien być zindywidualizowany)- np.: zgodnie z rodzajem stosowanych środków chemicznych itp. Jest to również dokumentacja, która podlega kontroli przez Inspekcję Sanitarną oraz Inspekcję Pracy i może zostać zakwestionowana.Informacja nt. usługi szkoleniowej


Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę liczbę uczestników szkolenia. Usługa szkoleniowa realizowana jest w uzgodnionym wcześniej terminie. W przypadku pytań o ofertę serdecznie prosimy o informację nt. ilości uczestników oraz rodzaju wykonywanej pracy przez te osoby oraz dookreśleniu czy będzie to szkolenie wstępne lub okresowe. Pozwoli nam to na lepsze dopasowanie oferty do Państwa oczekiwań.Zobacz również inne nasze usługi: