bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia BHP Chorzów


szkolenia bhp Chorzów Pawłowski BHP ppoż.

Zapraszamy Państwa na szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które w większości przypadków realizowane są w siedzibie Państwa firmy (i mamy nadzieję, że jest to wygodne rozwiązanie). Ponadto możliwe jest również zrealizowanie szkoleń bhp z wykorzystaniem platformy szkoleniowej (szkolenia bhp on-line/przez internet) oraz wideokonferencję.

Skąd wynika obowiązek organizowania i odbywania szkoleń bhp?

Obowiązek ten nałożony został na pracowników przez Ustawodawcę. Zapisów na ten temat można szukać w Ustawie Kodeks pracy oraz wydanym na podstawie Kodeksu pracy rozporządzeniu szkoleniowym, które doprecyzowuje zagadnienia związane z szkoleniami bhp. Poniżej prezentujemy fragment regulacji z art. 237 [3] K.p.:

[...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.Jakie rodzaje szkoleń realizujemy?

  • szkolenia bhp wstępne i okresowe, dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach robotniczych oraz adm.-biurowych i innych; służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla uczniów i praktykantów.

W jaki sposób prowadzimy szkolenia bhp?

Przede wszystkim staramy się zaktywizować słuchaczy szkolenia, aby informacje, które przekazujemy podczas trwania zajęć pozostały w pamięci ich uczestników. Dodatkowo stosujemy rozwiązania audiowizualne i narzędzia informatyczne, w zależności od formy prowadzonego szkolenia bhp. Ponadto w pozostałych przypadkach możliwe jest zorganizowanie telekonferencji nawet dla jednego uczestnika.

Ponadto szkolenia bhp realizujemy na podstawie opracowanych programów szkoleń, co z kolei jest spełnieniem kolejnego wymogu stawianego przez Ustawodawcę. Szkolenia nasze są zgodne z wymaganiami doprecyzowanymi w rozporządzeniu szkoleniowym (w zakresie tematyki szkolenia i pozostałych wytycznych).

Pozostałe informacje nt. usługi

Cena szkolenia bhp uzależniona jest od liczby uczestników szkolenia oraz czy będzie to szkolenie bhp okresowe czy wstępne i od formy realizacji samego szkolenia. Stąd zachęcamy do kontaktu z nami w celu sprecyzowania ceny usługi.


Zobacz również inne nasze usługi bhp i przeciwpożarowe: