bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia BHP przez internet


Szkolenia bhp przez internet Pawłowski BHP ppoż.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy autorską platformę szkoleniową, która pozwala w wygodny sposób na zrealizowanie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z platformy szkoleniowej mogą skorzystać wszyscy pracodawcy oraz pracownicy, którzy odbyli szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dostęp do materiałów szkoleniowych jest prosty- wystarczy zgłosić pracownika poprzez skrzynkę e-mail (prosimy o podanie NIP firmy i danych kontaktowych oraz danych pracownika- imię i nazwisko, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce urodzenia oraz datę urodzenia i potwierdzenia dokonania przelewu na nasze konto).
Następnie udostępniamy Państwu dane dostępowe do szkolenia bhp on-line (przesyłamy pełną instrukcję obsługi wraz z adresem www oraz hasłem dostępowym). UWAGA: prosimy o podanie prawidłowych danych kontaktowych, gdyż zgłoszenie pracownika na szkolenie bhp będzie weryfikowane. Z szkolenia bhp przez internet nie mogą skorzystać osoby, które pracują na stanowiskach robotniczych.

Materiały szkoleniowe umieszczone na platformie są aktualizowane wraz ze zmianami w wymogach prawnych. Ponadto stanowią one bogate źródło wiedzy dla pracodawców oraz pracowników. W przypadku pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod podanym numerem telefonu (zakładka kontakt).

Podstawową zaletą tej formy szkolenia jest cena- która może być niższa względem tradycyjnej formy. Drugą zaletą z pewnością jest wygoda, gdyż szkolenie bhp może być zrealizowane o każdej porze, zgodnie z preferencjami pracodawcy oraz pracownika.

Pozostałe informacje o usłudze: cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość osób oraz rodzaj wykonywanej pracy. Szkolenie to zakończone jest przesłaniem zaświadczeń z odbytego szkolenia bhp oraz pozostałej dokumentacji szkoleniowej, wymaganej prawem.

UWAGA: szkolenie zakończone jest egzaminem. Zaświadczenia ze szkolenia możemy wystawić jedynie na podstawie wypełnionych egzaminów (skanów) oraz listy obecności. Na zakończenie szkolenia prosimy o ich przesłanie na naszą skrzynkę e-mail.Zobacz również inne nasze usługi: