bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia BHP Siemianowice Śląskie (szkolenia wstępne i okresowe)


szkolenia bhp siemianowice sląskie Pawłowski BHP ppoż.

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zorganizowanie szkoleń bhp wstępnych oraz okresowych dla zatrudnionych pracowników. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu oferujemy Państwu szkolenia bhp realizowane w tradycyjnej formie lub z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (np.: nasza autorska platforma szkoleniowa).

Skąd wynika ten obowiązek?

Ustawa Kodeks pracy dość wyraźnie określa, ten obowiązek [...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Czy pracodawca również powinien zostać przeszkolony w dziedzinie bhp?

Tak. Pracodawca podobnie jak pracownicy powinien również odbyć szkolenie bhp. Także dla pracodawców organizujemy szkolenia bhp- w tradycyjnej formie oraz z wykorzystaniem platformy szkoleniowej on-line.

W jaki sposób realizujemy szkolenia bhp?

Przede wszystkim staramy się, aby nasze szkolenia bhp były realizowane maksymalnie atrakcyjnie, jak to się da- z wykorzystaniem rozwiązań audio-wizualnych oraz poprzez stosowanie technik aktywizacji uczestników szkolenia.

Ponadto szkolenia bhp najczęściej realizujemy w siedzibie Państwa firmy, niemniej jednak możliwe jest ich zrealizowane w siedzibie naszej firmy. Ponadto same szkolenia mogą również odbyć się z wykorzystaniem telekonferencji oraz na naszej platformie szkoleniowej.

Jakie rodzaje szkoleń bhp realizujemy?

  • szkolenia bhp wstępne i okresowe, dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach robotniczych oraz adm.-biurowych i innych; służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla uczniów i praktykantów.

Pozostałe informacje o usłudze

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie biorąc pod uwagę liczbę uczestników szkolenia oraz jego rodzaj.


Zobacz również inne nasze usługi bhp i przeciwpożarowe: