bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia BHP Bielsko Biała


szkolenia bhp Rybnik Pawłowski BHP ppoż.

Podstawowym wymogiem, który nałożony został przez Ustawodawcę, jest zapewnienie szkoleń bhp wstępnych oraz okresowych przez pracodawcę dla pracowników. Ponad to pracodawcy również powinni zrealizować szkolenie bhp, które zgodnie z ramowym programem określonym w rozporządzeniu szkoleniowym przewidziane jest dla nich.

Aby ułatwić to zadanie, oferujemy Państwu usługę szkoleń bhp, które przede wszystkim realizujemy bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy. Możliwe jest również zrealizowanie szkolenia bhp z wykorzystaniem platformy szkoleniowej (on-line) oraz w formie wideokonferencji. W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.Prowadzimy szkolenia:


  • szkolenia bhp wstępne i okresowe, dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach robotniczych oraz adm.-biurowych i innych; służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla uczniów i praktykantów.

Informacja nt. usługi szkoleniowej


Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę liczbę uczestników szkolenia. Usługa szkoleniowa realizowana jest w uzgodnionym wcześniej terminie. W przypadku pytań o ofertę serdecznie prosimy o informację nt. ilości uczestników oraz rodzaju wykonywanej pracy przez te osoby oraz dookreśleniu czy będzie to szkolenie wstępne lub okresowe. Pozwoli nam to na lepsze dopasowanie oferty do Państwa oczekiwań.Zobacz również inne nasze usługi bhp i przeciwpożarowe: