bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia BHP Rybnik


szkolenia bhp Rybnik Pawłowski BHP ppoż.

Również dla firm z miasta Rybnika oferujemy szkolenia bhp wstępne oraz okresowe. Szkolenia bhp przede wszystkim realizujemy bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy, niemniej jednak możliwe jest zrealizowanie ich z wykorzystaniem szkoleń bhp on-line (w formie konferencji oraz z wykorzystaniem platformy szkoleniowej).

Czy pracodawca zobowiązany jest do tego, aby pracownicy realizowali szkolenia bhp?

Pracodawca zobowiązany jest do tego, aby pracownicy realizowali szkolenia bhp wstępne i okresowe (w odpowiednich terminach), a sam obowiązek wynika z zapisów, które można odnaleźć w Ustawie Kodeks pracy.

Czy sam pracodawca powinien zrealizować szkolenie bhp w przypadku zatrudnienia pracownika?

Tak. Również pracodawca powinien zrealizować szkolenia bhp oraz samo szkolenie podobnie jak dla pracowników powinno być w odpowiednim terminie ponawiane.

Prowadzimy szkolenia


  • szkolenia bhp wstępne i okresowe, dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach robotniczych oraz adm.-biurowych i innych; służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla uczniów i praktykantów.

W jaki sposób prowadzimy szkolenia?

Większość szkoleń realizujemy osobiście bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy, niemniej jednak możliwe jest zrealizowanie ich z wykorzystaniem internetu (wideokonferencja oraz z wykorzystaniem platformy szkoleniowej). Ponadto szkolenia nasze realizujemy z wykorzystaniem technik aktywizacyjnych słuchaczy oraz z wykorzystaniem rozwiązań audio-wizualnych.

Pozostałe informacje nt. usługi

Koszt usługi ustalany jest na podstawie informacji o ilości uczestników szkolenia oraz formy jego realizacji i czy ma być to szkolenie wstępne lub szkolenie okresowe. Biorąc pod uwagę powyższe, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami.


Zobacz również inne nasze usługi bhp i przeciwpożarowe: