bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia BHP Zabrze


szkolenia bhp Zabrze Pawłowski BHP ppoż.

Szkolenia bhp nie muszą być nudnym obowiązkiem. Przy odrobinie chęci można je poprowadzić w taki sposób, aby przekazać treści w sposób zrozumiały i aktywizujący pracowników. Podczas szkoleń korzystamy również z rozwiązań informatycznych oraz wideokonferencyjnych (dla szkoleń bhp on-line/przez internet) i audiowizualnych w przypadku realizacji szkoleń bhp w tradycyjny sposób.

Przede wszystkim szkolenia realizujemy bezpośrednio w siedzibie klienta oraz z wykorzystaniem platformy szkoleniowej. I mamy nadzieję, że te formy szkoleń bhp są dla Państwa najbardziej wygodne. Po zakończonym szkoleniu bhp wstępnym natychmiast przekazujemy niezbędną dokumentację. W przypadku szkoleń bhp okresowych, dokumentację przygotowujemy w biurze i wysyłamy pocztą lub dostarczamy osobiście jeszcze tego samego dnia.

Czy szkolenie bhp jest obowiązkowe dla pracownika i dla pracodawcy?

Odpowiedź jest jednoznaczna- tak. Dla pracodawców oraz pracowników szkolenia bhp są obowiązkowe. Pracodawca powinien je odbyć przed zatrudnieniem pierwszego pracownika, natomiast pracownik powinien zrealizować szkolenie bhp wstępne przed dopuszczeniem go do pracy oraz szkolenia te podobnie jak w przypadku pracodawców powinny być powtarzane co pewien czas.

Skąd wynika taki wymóg?

Przede wszystkim z zapisów zawartych w Ustawie Kodeks pracy (poniżej prezentujemy fragment odnośnie pracowników): [...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.Jakie rodzaje szkoleń bhp realizujemy?

  • szkolenia bhp wstępne i okresowe, dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach robotniczych oraz adm.-biurowych i innych; służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla uczniów i praktykantów.

Czy szkolenia bhp powinny być realizowane na podstawie opracowanych programów szkolenia?

Tak. Szkolenia bhp powinny być realizowane na podstawie opracowanych dla poszczególnych grup zawodowych programów szkolenia bhp. Stąd w przypadku, jeśli Państwo nie posiadacie odpowiedniej dokumentacji szkoleniowej, zapraszamy do kontaktu z nami, w celu prawidłowego opracowania programów szkolenia bhp.

Pozostałe informacje nt. usługi

Cena szkolenia bhp uzależniona jest od liczby uczestników szkolenia oraz czy będzie to szkolenie bhp okresowe czy wstępne i od formy realizacji samego szkolenia. Stąd zachęcamy do kontaktu z nami w celu sprecyzowania ceny usługi szkoleniowej.


Zobacz również inne nasze usługi bhp i przeciwpożarowe: